Výběrové řízení na pronájem stánků

Ligový a divizní fotbal
Napsal uživatel FCHK.cz   
Středa, 01. Červen 2011 11:30

Datum: 1.6.2011, tým FCHK: FC Hradec Králové - A, zdroj: admin

Výběrové řízení na pronájem stánků

Zadání výběrového řízení

 

 

Předmět zakázky: Pronájem pevných a mobilních kiosků (stánků) na Malšovickém stadionu

 

Zadavatel:

FC Hradec Králové a.s.

Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové

IČO : 27479307

DIČ : CZ27479307

Zastoupený : Ing. Richardem Juklem – místopředsedou představenstva

                    Ing. Milanem Přibylem – členem představenstva

                    Naderem Safarim – členem představenstva

 

Požadavky:

  1. Každý stánek si pronajímatel vybaví vlastním zařízením
  1. Stánek P.3,P.4. u sektoru I,J,K nutno provozovat souběžně s mobilním stánkem M.3. u sektoru hostů
  2. Stánek P.1,P.2.  u sektoru N,M,L nutno provozovat celoročně z důvodu provozu hřiště s umělým povrchem
  1. Pronajímatel ručí za dodržování hygienických norem
  1. Vnitřní vybavení stánku není pojištěno
  2. Nabídkovou cenu nutno zaslat na každý kiosek zvlášť (schéma rozmístění stánků je nedílnou součástí dokumentu).
  3. Ceny nápojů budou stanoveny po dohodě s vedením klubu FC HK a.s

Požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost:

-         výpis z obchodního rejstříku (ne starší 30 dnů)

-         zkušenosti z provozováním podobných zařízení

-     oprávnění (certifikát) k provozování restauračních zařízení

Termín prohlídky dle telefonické domluvy s kontaktní osobou zadavatele.

Termín podání nabídky do 15.6.2011

Nabídky zasílejte na adresu zadavatele zřetelně označené „Pronájem pevných a mobilních kiosků na Malšovickém stadionu“ – výběrové řízení“

Termín vyhlášení výsledků : 22.6.2011

 

V Hradci Králové: 31.5.2011

Authors: FCHK.cz

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže