Fotbalová školička se chystá na Mikulášský turnaj

Ligový a divizní fotbal
Napsal uživatel fchk.cz   
Středa, 01. Prosinec 2010 00:00

Datum: 1.12.2010, tým FCHK: FC Hradec Králové - A

Fotbalová školička se chystá na Mikulášský turnaj

Fotbalová školička byla založena ve spolupráci s ředitelem ZŠ M. Horákové PaedDr. M.Kudyvejsem, v září 2008, jako školní kroužek. Od samého počátku si ji vzal za vlastní Ing. Petr Vohralík, který ve spolupráci se svými kolegy vychovává fotbalový „potěr“ nejenom pro náš klub FC Hradec Králové, ale pro všechny fotbalové kluby působící v Hradci Králové a v jeho blízkém okolí.
Fotbalová školička vznikla jako experiment, který si dal za úkol přilákat ke sportování děti v předškolním věku, naučit je základním pohybovým dovednostem a pomocí nejrůznějších her a cvičení v nich prohloubit kladný vztah ke sportu, zejména ke kopané.
To, že to byla cesta správným směrem, dokazuje i dosavadní zájem dětí a rodičů o tuto činnost, neboť za 2,5 roku existence Fotbalové školičky ji navštívilo přes 170 chlapců i děvčat, přičemž pravidelně se do cvičení školičky zapojuje kolem 50 děti.
Fotbalová školička je organizačně členěna do dvou ročníků. Mladší ročník, dětí ve věku 3 a 4 roky, se učí zejména pohybovým dovednostem, rozvijí svojí obratnost, rychlost a osvojují si základní prvky práce s míčem odpovídající jejich věku. Na tyto základy plynule navazuje starší ročník pro pětileté děti. Vzhledem k tomu, že tento ročník slouží jako příprava pro následný přechod žáků školičky do vybraného fotbalového klubu, věnují se zde děti převážně hře a práci s míčem.     
Vedení a trenéři školičky však nepřipravují pro děti jen tréninky, ale během roku i řadu doprovodných akcí, kterými jsou tradiční podzimní halové turnaje Fotbalové školičky, jako byl říjnový turnaj „O pohár Hradeckého deníku“ nebo připravovaný prosincový „Mikulášský turnaj“.  Pro hráče je každoročně začátkem jara na dva víkendy objednána velké hala ZŠ Kukleny, kde kluci mají možnost předvést svým nejbližším vše, co se již ve školičce naučili.
Ředitelem fotbalové školičky je Ing. Petr Vohralík, který nám prozradil: „Naše činnost by v uvedeném rozsahu nemohla probíhat bez výrazné podpory nejenom vedení ZŠ M. Horákové, ale i města Hradec Králové, kde zejména spolupráce s odborem školství a vedením jednotlivých základních a mateřských škol je na velmi dobré úrovni a jsme za ní velmi vděčni.“ a dodal: „Pokud se týká naší spolupráce s hradeckými fotbalovými kluby, dlouhodobě a velmi dobře spolupracujeme zejména s FC Hradec Králové, kde končí podstatná část našich absolventů. Vzájemná oboustranně prospěšná spolupráce přináší řadu poznatků pro práci s nejmladší fotbalovou generací pro obě strany. Naše svěřence ale najdete již i na Novém Hradci, v Třebši, v Malšovicích i na hradecké Olympii. 
Vzhledem k tomu, že Fotbalová školička je otevřeným projektem přijímá pohybově talentované děti se zájmem o kopanou průběžně celý školní rok. Proto, máte-li fotbal rádi a chcete-li si svoje dovednosti mezi námi vyzkoušet, přijďte za námi na „Miladu“, a to ročník 2005 v pondělí, středu a pátek, ročníky 2006 – 2007 v úterý a čtvrtek vždy od 16,00 hod. Bližší informace o činnosti Fotbalové školičky naleznete i na našich webových stránkách: www.skolickahk.ic.cz nebo www.fotbalovaskolicka.cz .         

Authors: fchk.cz

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže