Zápis z jednání KR (19. 4. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Čtvrtek, 19. Duben 2012 21:02

Ve čtvrtek proběhlo i zasedání komise rozhodčích.

 

Zápis č. 6 / 2012 ze schůze KR Královéhradeckého KFS dne 19. dubna 2012

Přítomni: Novotný, Mazura, Brixí, Jindáček, Šob, Galba.

Program schůze:

  1. Došlá pošta
  2. Obsazovací úsek
  3. Chyby v ZoU
  4. Nedostatky rozhodčích v zápisech delegátů
  5. Videozáznamy, SMS výsledky, komplexní hodnocení
  6. Fyzické prověrky rozhodčích
  7. Úkoly, různé
  8. Upozornění pro rozhodčí

Schůzi KR vedl předseda KR Zbyněk Novotný.

 

1. Došlá pošta (Brixí)

- sekretariát KFS – seznam chybějících zápisů (A2A1701 a E2D0205)

- nabídka vybavení ADIDAS

- Konvence UEFA (Moník)

- zápis OKR NA č. 9, OKR TU

 

2. Obsazovací úsek (Novotný)

- byly schváleny delegace na další kola krajských soutěží

- omluvy do vykonání maturitních zkoušek (Hrušková, Vítek Ja.)

 

3. Chyby v ZOU (STK, Jindáček - dospělí, Galba - mládež)

- chyby v ZOU mládeže budou vyhodnoceny na příštím zasedání KR (zodpovídá: Galba)

 

Komise rozhodčích požaduje od všech rozhodčích, aby se seznámili s celým obsahem nejen této zprávy, ale i budoucích zpráv v této části zápisů z jednání komise rozhodčích, poučili se a poučení pak využili ke zlepšení úrovně a kvality při zpracovávání ZoU.

Nevyužití poznatků zveřejňovaných pouze formou upozornění bude ohodnocováno v části chyby v ZoU zápornými body.

 

A1A1702 – Gereg – chybí kopie 2. stránky ZoU – 0,5

A1A1707 – Kubišta – v Pozn. TD chybí uvedení počtu ČK – 0,1

A1A1803 – Ježek – chybí podpis kapitána nebo lékaře při uvedení zranění hráče – 0,1

A1A1807 – Vancl – chybné číslo kola, chybí počet diváků – 0,2

A1A2006 – Novotný – chybí hrací doba 2. poločasu – 0,1

A2A1406 -  Hlaváč – chybí označení kategorie soutěže – 0,1

A2A1501 – Šmolka - chybí podpis kapitána nebo lékaře při uvedení zranění hráče – 0,1

A2A1603 – Šmolka – v Pozn. TD chybí uvedení počtu ŽK, ČK – 0,1

A2A1607 – Kalaš - chybí označení kategorie soutěže – 0,1

A3A1401 – Vlachynský - chybí označení kategorie soutěže – 0,1

A3A1404 – Jansa – v Pozn. TD uvedl chybný počet ŽK – 0,1

A3A1407 – Beránek - v Pozn. TD uvedl chybný počet ŽK – 0,1

A3A1505 – Hůlka – nečitelná kopie ZoU – 0,5

A3A1507 – Styblík – chybí počet pořadatelů – 0,1

A3A1603 – Kánská - chybí označení kategorie soutěže – 0,1

A3A1603 – Frič – nevyúčtováno jízdné – 0,2

A3B1602 – Janata – chybí podpis R na zadní straně – 0,4

A3B1403 – Kudláček – chybí zaškrtnutí událostí na zadní straně ZoU – 0,3

A3B1503 – Beránek - v Pozn. TD chybí uvedení počtu ČK – 0,1

A3B1507 – Šlezingr – v Pozn. TD neuvedl ŽK a ČK, neproškrtl nevyužité řádky sestav, chybí

vyjádření k vyloučení pro DK – 1,2  .

A3B1601 – Nožka - v Pozn. TD neuvedl ŽK a ČK – 0,1

A3B1605 – Haken L. – chybné číslo kola – 0,1

A3B1607 – Fryš – nevyúčtováno jízdné – 0,2

 

KR udělila :

C1A1701 – Stieber – ZoU nezaslal KFS PU, chybně zaslal na KFS HK – 2,0

KP  Pard. – Horský – uvedl chybně počet střídání u D, skutečné střídání bezchybné – 0,1

Pozdní zaslání ZoU – sekretariát KFS

A3A1605 – Halama – pozdní zaslání ZoU, došel 12.4.2012 –  2,0

A3B1601 – Nožka – pozdní zaslání ZoU, došel 12.4.2012 – 2,0

D1A1602, E1A1602 – Šedivý – pozdní zaslání ZoU, došly 12.4.2012 – 2,0

 

Upozornění rozhodčích :

- Do pozn. (TD) pište např. : ŽK 3/2  ČK 1/1. Nepište vůbec PK. Viz. Janeček A1A1701,  Vojtěch A1A1703, Janeček A1A2002, A2A1402, R Šmolka A2A1501, Vaníček A2A1505, A3A1405 Zloch, Vlachý A3A1502, Seidl A3A1504, Hůlka A3A1505, Kánská A3A1601, Frič A3A1603, Koutník A3A1606, Janata A3B1402, Fryš A3B1607. Stejně nepopisujete PK, takže je to k ničemu.

 

- Počet ŽK a ČK uvádějte v pozn. TD vždy i při skutečnosti ŽK 0/0, ČK 0/0, viz Šmolka A2A1603 a nikoli 3ŽK/1ČK  7ŽK/1ČK, viz. Říha A3B1603.

 

- Do OT nevypisujte podruhé počet ŽK a ČK. Pište pouze do Pozn. TD. Viz Hron A2A1503.

 

- Proškrtávejte nevyužité řádky v části Funkcionáři družstev. Viz. Janeček A1A1701, Pa.Vítek A1A1905  .

 

- Seznamte se s požadovaným počtem pořadatelů. Někdy je to +8, někdy jen 4. Když je jich více než je předepsáno, nevadí.

- Do OT při vyloučení nepište RČ, stačí podle předtisku. Viz. A2A1502 Stieber, A2A1505 Vaníček, A2A1606 Bednář Fr. ml., A3A1404 Jansa, A3A1407 Beránek, A3A1604 Špáta, A3A1607 Koutník, A3B1403 Kudláček, A3B1506 Kubálek, A3B1603 Říha, A3B1606 Kout.

 

- Při vyloučení je třeba nejen popsat přestupek, ale i zda byl H vyprovokován, chování H po udělení ČK a též, zda faulovaný hráč dohrál, či byl zraněn apod. Viz. A2A1505 Vaníček.

 

- Vypisujte neobsazené řádky 4R a DS „nedelegován“.Viz. Frič A3A1603, Říha A3B1401, Janata A3B1402, Šlezingr A3B1507, Lavrenčíková A3B1604.

 

- Závady na PC, mající vliv na kvalitu ZoU a včasnost jeho vyhotovení po záznamu vypište na 2. stranu ZoU a nechte stvrdit podpisem hlavního pořadatele. Viz. Halama A3A1605.

 

- Nastavení doby hry nezdůvodňujte v kolonce Doba hry, nýbrž na 2. straně ZoU. Viz.Janata A3B1402.

 

- Do kolonky Vítěz utkání při nerozhodném výsledku nezapisujte Remíza-Nerozhodně, nýbrž jedině NEROZHODNĚ – Nožka A3B1601.

 

Pochvala rozhodčích :

- A2A1403 – Krucký – vzorný ZoU jak obsahově, tak úpravou.

- A3B1505 – Linhart – vzorné vyjádření k vyloučeným na 2. straně ZoU.

 

 

Upozornění oddílů a rozhodčích :

- Upravený ZoU není dle vzoru na stránkách KFS. Viz. Černilov, Roudnice – chybí znatelné řádkování sestavy, Přepychy – celá spodní část 1. strany, Kopidlno – pouze jeden řádek Podpis hlavního pořadatele před utkáním, chybí řádek po utkání, Úpice - pouze jeden řádek Podpis hlavního pořadatele před utkáním, chybí řádek po utkání a nečitelný řádek Střelci, Zpráva rozhodčího o průběhu utkání, Počet příloh.

 

Pozdní zaslání nebo nezaslání SMS jaro 2012

 

SMS – Zápis KR 5/2012:

A3B1507 Šlezingr (později o 01:39 hod.) – 0,2
C1A1803 Kubišta (později o 02:42 hod.) – 0,2 
C1B1406 Kánská (později o 02:37 hod.) – 0,2
C1B1501 Průcha (později o 06:12 hod.) – 0,2
C2C1503 Odvárko (později o 01:35 hod.) – 0,2
C2C1505 Vlachynský - nehlášeno – 0,3
E1A1401 Miškař (později o 02:04 hod.) – 0,2 
E1A1404 Janota (později o 02:10 hod.) – 0,2
E1A1503 Homolová (později o 03:20 hod.) – 0,2

 

 

4. Nedostatky v zápisech delegátů (Mazura)

- Krucký (A2A1601 Kostelec – Hořice) – připuštění startu brankáře ve stejných barvách jako hráči soupeře – 0,5 trest. bodu

- Šmolka (A2A1603 Přepychy – Třebechovice) – nejednotnost ústroje rozhodčích – 0,5 trest. bodu

- Volný (A3A1707 Žacléř – Rudník)  - pozdní příjezd na utkání bez řádné omluvy – 1 trest. bod. V případě, že rozhodčí předpokládá pozdní příjezd k utkání, je jeho povinností  neprodleně oznámit telefonicky tuto skutečnost předsedovi KR a DS, pokud je na utkání delegován.

- Hlavsa (A1A2108 Jičín – Rychnov n. Kn) – stížnost DS na chování R. KR v případě opakování nevhodného chování vůči DS vyřadí R z nominační listiny KFS s okamžitou platností.

 

A2A1702 Doudleby n.O. - Černilov HR: Krotil (5.0) DS: Hubička - omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek)
A3A1605 Mladé Buky - Libáň HR: Halama (5.1) DS: Moník - omezeny delegace na 2 týdny (s vlivem na výsledek)
A3B1603 Černíkovice - Častolovice HR: Říha (5.5) DS: Vašata - omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek)

 

 

5. Videozáznamy, SMS, komplexní hodnocení (Brixí)

- vyhodnocení videozáznamu:

Česká Skalice – Lhota p. L.

- KR si vyžádala videozáznam z tohoto utkání a konstatuje, že situace v 54. minutě (1 PK pro hosty) není na videozáznamu vidět (střet zakrývá hráč D10). KR upozorňuje, že videozáznam není (v rozporu s Rozpisem mistrovských soutěží čl. 8 – Pořadatelská služba - pořizování videa) pořizován z nadhledu a předává věc STK.

 

SMS (5. 4. – 18. 4.):

A3A1703 Hůlka (později o 01:35 hod.)
C1A2102 Vlachý - nehlášeno
C1B1605 Martínek (později o 02:20 hod.)
C1B1606 KFS PA - nehlášeno
C2A1404 OFS NA - nehlášeno
C2A1504 OFS NA (později o 03:25 hod.)
C2B1602 OFS RK - nehlášeno
C2B1704 Frič - nehlášeno
C2C1606 OFS JC - nehlášeno
C2C1701 OFS HK - nehlášeno

 

 

6. Fyzické prověrky rozhodčích

- fyzické prověrky se budou konat 7. května v 16 hodin ve Dvoře Králové nad Labem. Rozpis běhů je umístěn na webu KFS.

- po vykonání FP je pro rozhodčí vyhrazen prostor na občerstvení

 

 

7. Úkoly, různé

- nutná účast předsedy KR na příštím zasedání VV KFS (zodpovídá: Novotný)

 

- úkol: zpracování nových rozhodčích – nábor (zodpovídají: Jindáček, Mazura)

 

- VV KFS schválil příspěvek na FP – 3000,- Kč

 

- VV KFS projednal a přijal rozhodnutí, že pro soutěže KFS se nevztahují nařízení ve vztahu k barvě ústroje hráčů (stulpny, upevnění chráničů, barva doplňků výstroje hráčů). KR upozorňuje, že toto se nevztahuje na termokalhoty, které musí být v barvách trenek a splňovat ustanovení výkladu Pravidel fotbalu, Pravidlo 4, odst. 6.

 

- R Chudoba projevil zájem být znovuzařazen na NL KFS – bude projednáno s OKR Trutnov a po splnění náležitostí bude zažádáno o evidenční list R (zodpovídá: Novotný)

 

- KR upozorňuje, že v případě vykázání vedoucího družstva z lavičky nelze ukončit zápas, ale postupovat dle Souboru předpisů – SŘ, čl. 53, odst. 1 – Povinnosti a práva příslušníků družstva. KR důrazně nařizuje tento článek rozhodčím důkladně nastudovat.

 

- utkání sledovaná členy KR – diskuze

 

 

8. Upozornění pro rozhodčí

- KR znovu vyzývá rozhodčí, aby v žádném případě netolerovali nesportovní chování hráčů a funkcionářů na lavičce náhradníků a postupovali dle pokynů, které KR vydala:

http://khfotbal.cz/kr-a-kd/postup-rozhodciho-v-pripade-nepristojnosti-na-lavicce.html

- KR znovu upozorňuje, že vyhledávání budoucích delegací rozhodčích je pro rozhodčí pouze informativní. Hlavním a závazným dokumentem je DELEGACE NA TENTO TÝDEN ve čtvrtek v 6.00 hod. před víkendovým kolem a soupis změn delegací a odložených utkání. Další delegace, provedené po tomto termínu, jsou upřesněny telefonicky nebo SMS p. Novotným, popř. jeho zástupcem v době nepřítomnosti.

- rozhodčí, který neodešle ZOU doporučenou poštou nebo ho neodevzdá osobně na sekretariátu KFS první pracovní den po utkání (dle RS čl. 19, odst. 10), je povinen sám a z vlastní iniciativy toto vysvětlit na nejbližším zasedání KR, na které je povinný se dostavit. Rozhodčí bude následně předán disciplinární komisi s návrhem trestu za porušení RS.

- dále KR důsledně doporučuje rozhodčím pořizovat si a archivovat ještě jednu kopii ZOU, která může být využita pro případ ztráty poštovní zásilky, apod. Zároveň je nutné v takovém případě předložit podací lístek potvrzený poštou.

 

- i nadále platí povinnost rozhodčích oznámit bezprostředně po uděleném hodnocení DS určenému členu komise (p. Novotnému) telefonicky známku:

HR a AR - neuspokojivý výkon a horší

 

- email komise rozhodčích: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - všechny maily doručené na tuto adresu se automaticky přepošlou na emailové adresy všech členů komise

 

 

Zbyněk Novotný

předseda KR

Původní článek: http://khfotbal.cz/kr-a-kd/zapis-z-jednani-kr-19-4-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže