Zápis z jednání úseku delegátů KR (19. 4. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Pátek, 20. Duben 2012 15:05

Své zasedání má za sebou i úsek delegátů komise rozhodčích.

 

Zápis  č.10 / 2012 ze schůze Komise rozhodčích – úsek delegátů Královehradeckého KFS ze dne  19 . 4 . 2012

Přítomni  :  Hradecký, Hubička, Wolf

Schůzi zahájil a řídil :  Hubička

 

1.  Kontrola zpráv DS :

hodnocení DS s vlivem na omezení delegací  :

A3A1605 Mladé Buky –  Libáň, R – Halama  (neuspokojivý – 5,1), DS – Moník

A3B1603 Černíkovice. –  Častolovice, R – Říha P.

(neuspokojivý – 5,5), DS – Vašata

A2A1702 Doudleby  -  Černilov,  R – Krotil  ( neuspokojivý  -  5,0 ), DS – Hubička

změny v hodnocení na základě vyhodnocení videa  :

A1A0906 Olympia HK – Lázně Bělohrad  ( R – Gereg  5,0,

AR1 – Buchta 6,6 , DS - Hradecký )

trestné body za chyby ve zprávách DS :

Fuchs ( 0,3 + 0,3),  Svoboda ( 0,3),  Židík ( 0,3 ),  Bartoš (0,2)

omezení činnosti DS :

A3A1505 Jičín – Mostek¨ (Moník) :   1 SU  -  nerespektování článku č.42 SŘ

A1A0906 Olympia HK – Lázně Bělohrad  (Hradecký) : 1 SU - přestože popis situace souhlasí s děním na HP

A1A1703 Police – Dobruška ( Hubička )  :   1 SU - přestože popis situace souhlasí s děním na HP

vyhodnocení činnosti DS :

A1A2108 Jičín – Rychnov ( R – Hlavsa, AR1 – Zloch, DS – Střížka ) :

1. úsek delegátů kladně hodnotí činnost DS při řešení nesportovního chování asistenta trenéra!

2. nezahrnutí NCH asistenta trenéra do hodnocení AR1 – vyřešeno pohovorem

3. nařízení PK  -  popis situace souhlasí s děním na HP

4. nevhodné chování R při závěrečném hodnocení – v kompetenci KR

 

2.  Obsazovací úsek  :

omluvy DS  :

-  Wolf       21. – 22.4.

-  omluvy delegátů působících v rámci jiných soutěží, způsobené obsazením v dané soutěži, jsou řešeny operativně, vždy před daným víkendem

-  byly konzultovány změny a obsazení v termínech

21. – 22.4.  a  28. – 29.4.

 

3.  Kontrola a vyúčtování  jízdného  :

-  p.Wolf předložil kompletní přehledy cestovních náhrad za  období  7. – 8. 4. a  14.4. – 15.4.

 

4.  Metodický úsek  :

upřesnění pro vyplňování zprávy DS :

-  zprávy DS zaslané později než v úterý do 20:00 hod.budou řešeny dle trestního sazebníku

-  DS je povinen uvádět do zprávy DS zásadní sporné situace, které mají negativní vliv na chování hráčů a funkcionářů. Nerespektování tohoto bodu bude považováno za nerespektování požadavků  úseku delegátů

-  všichni delegáti jsou povinni používat zprávu DS ve formátu  Dokument aplikace Microsoft Office Word 97- 2003

-  úsek delegátů žádá delegáty, aby při hodnocení rozhodčích neopisovali pouze příkladové korekce,  ale aby uváděli hlavně své osobní postřehy

-  úsek delegátů se bude na příštím jednání zabývat neschopností některých delegátů využívat ve větší míře širší spektrum hodnotících kritérií  !!!

 

Kontrola chování na lavičkách náhradníků :

-  úsek delegátů klade důraz na kontrolu chování hráčů a funkcionářů uvedených v zápise o utkání. Pokud nebude v případě nevhodného chování zjednána náprava ze strany rozhodčích, musí se toto

promítnout nejen do jejich hodnocení, ale neřešené situace, které jsou disciplinárního charakteru, uvede DS do zápisu o utkání, a následně i do své zprávy, v souladu se SŘ (čl.43 - 46)

 

5.  Různé  :

-  předseda úseku delegátů bere na vědomí informaci z jednání VV ohledně osobní účasti a zhodnocení činnosti úseku delegátů na jednání VV dne 14.5.2012 v 17:30 hod. v Opočně

-  VV uložil úseku delegátů za povinnost zveřejnit změny v delegacích delegátů nejpozději v pátek do 12:00 hod.

-  úsek delegátů bere na vědomí rozhodnutí VV upřesňující, že se pro soutěže KHK  nevztahují nařízení ve vztahu k barvě ústroje hráčů   (stulpny, upevnění chráničů,barva doplňků  výstroje )   !!!

 

 

zapsal :   Hubička František

příští jednání KR - úsek delegátů se uskuteční  dne 3.5.2012

v 16:00 hod., v Restauraci U Švagerků,

Hradec Králové

Původní článek: http://khfotbal.cz/kr-a-kd/zapis-z-jednani-useku-delegatu-kr-19-4-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže