Komuniké z jednání VV KFS (16. 4. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Čtvrtek, 19. Duben 2012 18:42

Další zasedání VV KFS proběhlo v Novém Městě nad Metují.

 

 

 

 

Z  Á  P  I  S     č. 5/2012

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 16.4.2012 (místo konání Nové Město n.M.) od 16,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek, Miloš Židík, Ladislav Brož, Pavel Moník

Omluveni: Michaela Zimová

Sekretariát: Čeněk Celler

ORK: Miroslav Řehák

Za odborné komise: Martin Zbořil
Za OFS: 0

Hosté: Petr Hable, starosta Města Nové Město n.M., Ing.Vilém Maur, předseda MFK Nové Město n.M.

 

 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 26.3.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, trvá řešení bodů 3 (RgK FAČR), 4 (stanovisko MVH PKFS), 6 (krajské středisko mládeže), 7 (FVK) ze zasedání VV KFS ze dne 26.3.2012
b) splněny body 5 (zasedání Regionální komise FAČR), 12 (smlouva KFS a FAČR), 13 (výběrové řízení finále Poháru KFS), trvá řešení bodů 2 (dotace Zelený trávník), 3 (Minihřiště), 10 (příprava anket 3.Galavečera), 14 (východočeský Superpohár) ze zasedání VV KFS dne 1.3.2012 
c) trvá řešení bodů 8 (FPAM), 9 (krajská střediska mládeže), 10 (smlouvy s partnery), 14 (projekt úhrad náhrad DS-odloženo), 17 (soutěž logo KFS) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 
d) trvá řešení bodů 21 (gesce za granty KR Mgr.Šob), 33 (pořadatelství přeborů výběrů OFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.1.2012
e) trvá řešení bodu 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011
e) splněn bod 16 (JUTAGRASS pohár dorostu) ze zasedání VV KFS ze dne 14.11.2011  
f) splněn bod 16 (Regions-cup), trvá řešení bodu 9 (průběžné kontroly trenérských licencí), 20 (čtvrtfinále Poháru hejtmana 2011/2012) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011

 

2.VV KFS jmenoval na návrh předsedy TMK KFS Ladislava Brože Bohuslava Pilného a Miloše Dvořáka trenéry výběru KFS amatérů pro utkání Regions-cupu 2012.
VV KFS dále pověřil Ladislava Brože výkonem funkce vedoucího týmu a zajištěním technických a organizačních podmínek pro činnost reprezentačního výběru KFS amatérů v rámci Regions-cupu 2012.

 

3.VV KFS zhodnotil dosavadní návrhy na logo Královéhradeckého krajského fotbalového svazu (dále jen KKFS) a rozhodl tuto soutěž prozatím nevyhodnotit.

 

4.VV KFS projednal návrh Zlínského KFS na zvýšení paušálních odměn rozhodčích regionálních soutěží od soutěžního ročníku 2012/2013 a rozhodl tento návrh nepodpořit.
VV KFS zastává názor, že tato otázka není vzhledem k současné ekonomické situaci aktuální.
VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse prezentací tohoto stanoviska na jednání Regionální komise FAČR dne 19.4.2012 ve Dvoře Králové.


5.VV KFS vyslechl zprávu o výsledcích pracovního jednání předsedy KFS a místopředsedů KFS s předsedou FAČR Miroslavem Peltou a generálním sekretářem FAČR Mgr.Rudolfem Řepkou s těmito závěry:
a) volby předsedy FAČR
b) vztah FAČR a ČeSTV, předpokládaná výše dotací MŠMT ČR

c) členské příspěvky FAČR a jejich následné rozdělení po 30.6.2012

d) příprava Valné hromady FAČR 2.6.2012

e) koncepce dalšího financování sportu a fotbalu

f) koncepce sídla FAČR

f) podpora mládežnické kopané

g) spolupráce KKFS a Libereckého KFS

 

6.VV KFS projednal vyjádření manažera Sokola Lhoty p.L. Josefa Petery v rámci rozhovoru v Deníku dne 6.4.2012 a přijal tato stanoviska k jednotlivým tématům výše uvedeného vyjádření (stanoviska jednotlivých členů VV KFS jsou obsahem přílohy č.1 Zápisu):
a) VV KFS jednoznačně podporuje stávající filozofii a obsah činnosti předsedy KFS Václava Andrejse a obsah vyjádření Josefa Petery jako důvodu odvolání považuje za naprosto irelevantní a neadekvátní a opírající se pouze o své individuální zájmy
b) VV KFS vyslovil většinově nesouhlas s rozhodnutím DCK KFS ve věci případu rozhodčího Filipa a hráče Sokola Kratonohy France, vyslovil výhrady k závěrům KR KFS a ke zprávě delegáta KFS ve vztahu k utkání Sokol Lhota p.L.-Sokol Kratonohy

c) VV KFS pokládá vyjádření Josefa Petery k personálnímu složení VV KFS za naprosto nerespektující realitu regionálního fotbalu s tím, že členové VV KFS byli zvoleni VH KFS s vědomím obsahu jejich činnosti v kopané

d) VV KFS pokládá vyjádření Josefa Petery ve vztahu k DCK KFS jako neznalostní vzhledem k poměru stávajících členů DCK KFS vůči členům DCK KFS vykonávajících funkci rozhodčího kopané

 

VV KFS je rovněž nucen prohlásit, že veškerá činnost členů VV KFS ve vztahu k činnosti VV KFS a veškerá činnost všech členů odborných komisí KFS ve vztahu k činnosti těchto komisí je činností zcela dobrovolnou bez jakéhokoliv nároku na odměňování.

VV KFS ukládá předsedům odborných komisí Ing.Josefu Koňákovi, Zbyňku Novotnému a Františku Hubičkovi účast na jednání VV KFS dne 14.5.2012 v Opočně od 17,30 za účelem zhodnocení práce odborných komisí v dosavadním průběhu jarní části soutěžního ročníku 2011/2012.


7.VV KFS projednal a vzal na vědomí informace místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše o ekonomické problematice KFS:
a) místopředseda KFS Ing.Vladan Haleš byl pověřen zajištěním úhrady nákladů klubům s velmi kladným  hodnocením zpracování videozáznamů z utkání VOTROK krajského přeboru mužů
b) uzavřeno účetnictví KFS za 1.čtvrtletí roku 2012, připraveno ke kontrole ORK KFS (24.4.2012)
c) výsledek hospodaření za 1.čtvrtletí roku 2012

8.VV KFS vyslovil výhrady k pozdním termínům fakturace některých ekonomických náležitostí vůči klubům KFS vzhledem k časovému snímku jednotlivých rozhodnutí VV KFS a pověřil místopředsedu KFS průběžným monitorováním této ekonomické agendy.

9.VV KFS stanovil další rozdělení 50% podílu na členských příspěvcích FAČR v případě přijetí tohoto rozhodnutí VH FAČR dne 2.6.2012.
VV KFS rozhodl o rozdělení tohoto podílu pouze jednotlivým OFS Královéhradeckého kraje za účelem podpory mládežnické kopané v rámci jednotlivých OFS.
VV KFS dále stanovil, že na zasedání VV KFS dne 14.5.2012 bude stanoven klíč k rozdělení výše uvedeného podílu na členských příspěvcích FAČR ve vztahu k jednotlivým OFS Královéhradeckého kraje.

10.VV KFS projednal zaslanou koncepci a materiály ve vztahu k případné fúzi části klubu SK Převýšov a klubu RMSK Cidlina Nový Bydžov ve smyslu Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR a tento záměr jednoznačně podpořil za předpokladu naplnění všech právních souvislostí a podmínek.

11.VV KFS vyhodnotil přihlášky do výběrového řízení na finále JUTA GRASS Pohár U-19 v soutěžním ročníku 2011/2012 s termínem 23.6.2012.
VV KFS pověřil pořadatelstvím finále JUTA GRASS Pohár U-19 v soutěžním ročníku 2011/2012 Slavoj Předměřice.

12.VV KFS vyhodnotil přihlášky do výběrového řízení na finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje mužů v soutěžním ročníku 2011/2012. VV KFS vzhledem k rozhodnutí obsaženém v bodu 11 komuniké vyřadil z hodnocení přihlášku Slavoj Předměřice.
VV KFS rozhodl v rámci hodnocení přihlášek o přidělení pořadatelství finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje mužů v soutěžním ročníku 2011/2012 klubu Velká Jesenice (bodové hodnocení Velká Jesenice 18 bodů, Albrechtice n.O. 16 bodů, Nový Hradec Králové 14 bodů).

13.VV KFS projednal a byl seznámen s postupovým a sestupovým klíčem soutěží KPŘFČ v soutěžním ročníku 2011/2012.

 

14.VV KFS schválil los čtvrtfinále JUTA GRASS poháru U-19 dne 1.5.2012.

1.Vysoká n.L./Třebeš – FC Slavia Hradec Králové

2.SK Solnice – Sokol Třebeš

3.Jiskra Hořice – FK Náchod
4.MFK Nové Město n.M. – TJ Dvůr Králové/Volanov (v případě postupu Volanova bude domácím týmem Volanov)

 

15.VV KFS byl seznámen s tématy jednání KM FAČR dne 25.4.2012 v Novém Bydžově.

 

16.VV KFS schválil příspěvek 3 000 Kč na fyzické prověrky rozhodčích KKFS.

17.VV KFS uložil úseku delegátů KFS zveřejnit delegace jednotlivých DS vždy v pátek před soutěžním kolem nejpozději do 12,00.

18.VV KFS projednal a přijal rozhodnutí, že pro soutěže KFS se nevztahují nařízení ve vztahu k barvě ústroje hráčů (stulpny, upevnění chráničů, barva doplňků výstroje hráčů).

 

19.VV KFS vyslechl zprávu předsedy ORK KFS Ing.Miroslava Řeháka o činnosti ORK KFS v minulém období.

 

20.VV KFS pověřil účastí na slavnostním vyhlášení Cen Václava Jíry 2012 místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše.

 

21.VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje jednáním s vedením společnosti Lázně Bělohrad a.s. o termínu a organizaci závěrečného setkání členů VV KFS a odborných komisí v roce 2012.

 

22.VV KFS projednal a přijal stanovisko KFS reprezentující návrh KKFS ve vztahu k členským příspěvkům FAČR v roce 2013 a následujícím pro Valnou hromadu FAČR dne 2.6.2012:
a) mládež 50 Kč ročně (věková hranice do kategorie staršího dorostu k 30.6.daného kalendářního roku)
b) dospělí 200 Kč ročně

VV KFS zastává stanovisko, že tento návrh bude výrazněji reprezentovat prezentovanou filozofii podpory regionální kopané mládeže z členských příspěvků FAČR.

 

23.VV KFS projednal přípravu dalšího ročníku společného Východočeského oblastního přeboru U-19 v soutěžním ročníku 2012/2013 a pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje realizací průzkumu předběžného zájmu klubů Královéhradeckého kraje o start v této soutěži.


24.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických

gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM (gestor KM Ladislav Brož, předseda KM KFS Ing.Martin Zbořil)

- seznámení VV KFS s požadavky na poháry, věcné ceny a medaile za soutěže KFS v roce 2012
- předloženo písemné hodnocení zápasů výběrů KFS U-13 a U-14 v MKS 2011/2012
- seznámení s rozlosováním Kouba-cupu, VV KFS negativně hodnotil sehrání zápasů tohoto turnaje na umělé trávě v termínu květen 2012
- seznámení s nominací výběru KFS U-15 na přípravný kemp U-15 (ročník 1997) 30.4.-1.5.2012 v Trutnově

- návrhy na los JUTA GRASS poháru U-19

- předložen seznam dosavadních uchazečů o příspěvky na fotbalové turnaje mládeže z FPAM KFS v roce 2012
- velmi kladné hodnocení organizačního zajištění turnaje U-11 a U-13 v Jaroměři od předsedy KM KFS

b) KR (gestor Václav Andrejs, člen VV KFS Pavel Moník)

- příprava fyzických prověrek rozhodčích KFS
- delegace členů VV KFS na vybraná utkání soutěží KFS
- VV KFS schválil zařazení rozhodčího Petra Chudoby na nominační listinu rozhodčích KKFS

c) STK a sekretariát (předseda Čeněk Celler)

- seznámení s vydaným sestupovým klíčem pr soutěže dospělých KPŘFČ v soutěžním ročníku 2011/2012 v návaznosti na Rozpis soutěží KFS

- přehled odložených utkání a náhradních termínů

25. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje byl seznámen prostřednictvím Ing.Viléma Maura a Petra Hableho s činností klubu MFK Nové Město n.M. a vysoce ocenil koncepci činnosti klubu ve vztahu k výchově mládeže a jejího následného začleňování do kopané dospělých.
VV KFS zároveň poblahopřál k 40.narozeninám členu VV KFS Ing.Petru Vítkovi.

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2012.

14.5.2012                   16,00               Opočno
4.6.2012                     16,00               Chlumec n.C.
25.6.2012                   16,00               Vysoká n.L.

 

Václav Andrejs

předseda Královéhradeckého KFS

Původní článek: http://khfotbal.cz/vv-khkfs/komunike-z-jednani-vv-kfs-16-4-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže