Zápis z jednání KR (5. 4. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Čtvrtek, 05. Duben 2012 21:02

Na čtvrtečním zasedání se sešla i komise rozhodčích KFS.

 

 

Zápis č. 5 / 2012 ze schůze KR Královéhradeckého KFS dne 5. dubna 2012

Přítomni: Novotný, Mazura, Brixí, Jindáček.

Gestor : Andrejs.

Omluveni: Galba, Šob.

Program schůze:

  1. Došlá pošta
  2. Obsazovací úsek
  3. Chyby v ZoU
  4. Nedostatky rozhodčích v zápisech delegátů
  5. Videozáznamy, SMS výsledky, komplexní hodnocení
  6. Školení OZP
  7. Fyzické prověrky rozhodčích
  8. Úkoly, různé
  9. Upozornění pro rozhodčí

Schůzi KR vedl předseda KR Zbyněk Novotný.

 

1. Došlá pošta (Brixí)

- zápis OKR NA č. 8

- zápis úseku delegátů KR

- R Fišer se kladně postavil ke svým závazkům a po jejich splnění bude okamžitě odeslán evidenční list na JmKFS

 

2. Obsazovací úsek (Novotný)

- byly schváleny delegace na další kola krajských soutěží

 

3. Chyby v ZOU (STK, Jindáček - dospělí, Galba - mládež)

- kopie zápisů předány kompetentním členům KR ke zpracování (Galba bude zasláno poštou)

 

 

4. Nedostatky v zápisech delegátů (Mazura)


A2A1403 Jaroměř - Ohnišov HR: Krucký (5.4) DS: Přibyl - omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek)


A3B1407 Nové Město - Provodov AR1: Valenta P. (5.4) DS: Židík - omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek)

 

- KR na základě zjištění nařizuje používání kopaček v černé barvě (např. Beránek, Styblík a další)

 

5. Videozáznamy, SMS, komplexní hodnocení (Brixí)

Dodané videozáznamy: Police – Dobruška, Slavia HK – Nový HK (oba budou vyhodnoceny na příštím zasedání KR).

- vyhodnocení videozáznamu:

 

Lhota p. L. - Libčany

- situace v 87. min. (při neuznaném gólu Lhoty) – R postupoval v souladu s PF

 

Olympia HK – L. Bělohrad

- situace ve 22. min. byla R posouzena v souladu s PF

- situace ve 43. min. (při střetu útočníka s brankářem D) posouzena chybně – nenařízen PK a neudělena ČK pro brankáře D. Známka R přehodnocena na 5.0. R Geregovi jsou omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek). AR1 Buchtovi známka přehodnocena na 6.6. (spolupráce rozhodčích).

 

SMS:

A1A1801 KFS PA - nehlášeno 
A3B1507 Šlezingr (později o 01:39 hod.) 
C1A1801 KFS PA - nehlášeno 
C1A1803 Svoboda Ing. (později o 02:42 hod.) 
C1B1401 OFS JC - nehlášeno 
C1B1406 Kánská (později o 02:37 hod.) 
C1B1407 OFS HK - nehlášeno 
C1B1501 Průcha (později o 06:12 hod.) 
C2B1403 OFS RK (později o 02:12 hod.) 
C2C1407 OFS HK - nehlášeno 
C2C1501 OFS JC - nehlášeno 
C2C1503 Odvárko (později o 01:35 hod.) 
C2C1505 Vlachynský - nehlášeno 
E1A1401 Miškař (později o 02:04 hod.) 
E1A1404 Janota (později o 02:10 hod.) 
E1A1503 Homolová (později o 03:20 hod.)

 

 

6. Školení OZP a nových rozhodčích

- školení se konalo 30. března od 16.00 v ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové

 

- vzhledem k  malé účasti budou s KM dořešeny podmínky fungování OZP

 

 

7. Fyzické prověrky rozhodčích

- fyzické prověrky se budou konat 7. května, místo a čas budou upřesněny v samostatné pozvánce na FP na khfotbal.cz

 

8. Úkoly, různé

- úkol: úprava směrnice k videím pro nový rozpis soutěží KFS

 

- KR žádá sekretáře KFS, aby vyhodnocoval včasné zaslání zápisu a nezaslání kopií a dal na vědomí na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a každý týden zasílal kopie dospělých na adresu Milana Jindáčka a mládeže Dušana Galby a předem děkuje za spolupráci.

 

- úkol: připravit připomínky k rozpisu soutěží pro ročník 2012 – 2013

 

- úkol: letní seminář rozhodčích – termín do příštího zasedání KR

 

- dohody o oddílových AR píší rozhodčí do zápisu pouze v případě jednoho oddílového AR nebo dvou z jednoho oddílu

 

9. Upozornění pro rozhodčí

- KR znovu vyzývá rozhodčí, aby v žádném případě netolerovali nesportovní chování hráčů a funkcionářů na lavičce náhradníků a postupovali dle pokynů, které KR vydala:

http://khfotbal.cz/kr-a-kd/postup-rozhodciho-v-pripade-nepristojnosti-na-lavicce.html

- KR znovu upozorňuje, že vyhledávání budoucích delegací rozhodčích je pro rozhodčí pouze informativní. Hlavním a závazným dokumentem je DELEGACE NA TENTO TÝDEN ve čtvrtek v 6.00 hod. před víkendovým kolem a soupis změn delegací a odložených utkání. Další delegace, provedené po tomto termínu, jsou upřesněny telefonicky nebo SMS p. Novotným, popř. jeho zástupcem v době nepřítomnosti.

- rozhodčí, který neodešle ZOU doporučenou poštou nebo ho neodevzdá osobně na sekretariátu KFS první pracovní den po utkání (dle RS čl. 19, odst. 10), je povinen sám a z vlastní iniciativy toto vysvětlit na nejbližším zasedání KR, na které je povinný se dostavit. Rozhodčí bude následně předán disciplinární komisi s návrhem trestu za porušení RS.

- dále KR důsledně doporučuje rozhodčím pořizovat si a archivovat ještě jednu kopii ZOU, která může být využita pro případ ztráty poštovní zásilky, apod. Zároveň je nutné v takovém případě předložit podací lístek potvrzený poštou.

 

 

- i nadále platí povinnost rozhodčích oznámit bezprostředně po uděleném hodnocení DS určenému členu komise (p. Novotnému) telefonicky známku:

HR a AR - neuspokojivý výkon a horší

 

- email komise rozhodčích: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - všechny maily doručené na tuto adresu se automaticky přepošlou na emailové adresy všech členů komise

 

Zbyněk Novotný

předseda KR

Původní článek: http://khfotbal.cz/kr-a-kd/zapis-z-jednani-kr-5-4-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže