Komuniké z jednání VV KFS (26. 3. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Čtvrtek, 29. Březen 2012 18:59

Další zasedání VV KFS se konalo v Lázních Bělohradě.

 

 

K O M U N I K É   č. 4/2012

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 26.03.2012 (místo konání Tree of Life Lázně Bělohrad) od 16.00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Miloš Židík, Ladislav Brož, Pavel Moník

Omluveni: Petr Vítek

Sekretariát: Čeněk Celler

ORK: 0

Za odborné komise: Miroslav Hofman


Za OFS: 0

Hosté: Mgr.Štěpán Vele, ředitel a.s.Lázně Bělohrad, Ing.Jiří Wagenknecht, předseda FK Lázně Bělohrad/Pecka, Jiří Bičiště, místostarosta Města Lázně Bělohrad

 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) byl seznámen s činností a.s.Lázně Bělohrad ředitelem společnosti Mgr.Štěpánem Velem a s jeho nabídkou pro sportovní kolektivy a jedince.
VV KFS byl dále seznámen prostřednictvím Ing.Jiřího Wagnegnechta a Jiřího Bičiště s činností klubu FK Lázně Bělohrad/Pecka a vzal na vědomí přípravu oslav 90 let kopané v Lázních Bělohradě včetně pořádání velkých akcí – turnaj přípravek 10.6.2012, další ročník Lázeňského poháru. FK Lázně Bělohrad/Pecka pozval na tyto akce členy VV KFS.
VV KFS poděkoval řediteli společnosti Lázně Bělohrad a představitelům města i klubu za uspořádání zasedání VV KFS.

 

2.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 1.3.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 4,6,7,8,9,11, trvá řešení bodů 2 (dotace Zelený trávník), 3 (Minihřiště), 5 (zasedání Regionální komise FAČR), 10 (příprava anket 3.Galavečera), 12 (smlouva KFS a FAČR), 13 (výběrové řízení finále Poháru KFS), 14 (východočeský Superpohár) ze zasedání VV KFS dne 1.3.2012 
b) splněny body 3 (inventarizace, likvidační protokol do 26.3.12), 5 (branky Tesing), 6 (MVH KFS), 7 (daňové přiznání), trvá řešení bodů 8 (FPAM), 9 (krajská střediska mládeže), 10 (smlouvy s partnery), 14 (projekt úhrad náhrad DS-odloženo), 17 (soutěž logo KFS) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 
c) trvá řešení bodů 21 (gesce za granty KR Mgr.Šob)), 33 (pořadatelství přeborů výběrů OFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.1.2012
d) splněn bod 12 (aktiv sekretářů klubů KFS 9.3.2012), trvá řešení bodu 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011
e) trvá řešení bodu 16 (JUTAGRASS pohár dorostu) ze zasedání VV KFS ze dne 14.11.2011  
f) trvá řešení bodu 9 (průběžné kontroly trenérských licencí), 16 (Regions-cup), 20 (čtvrtfinále Poháru hejtmana 2011/2012) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011


3.VV KFS vzal na vědomí přípravu zasedání Regionální komise FAČR dne 19.4.2012 od 14,00 ve Dvoře Králové včetně návštěvy a.s.JUTA GRASS Dvůr Králové. VV KFS stanovil účast zástupců kopané Královéhradeckého KFS na tomto zasedání.


4.VV KFS projednal průběh Mimořádné valné hromady KFS (dále jen MVH KFS) a vysoce ocenil její průběh i konečná stanoviska delegátů MVH KFS.
VV KFS bude dále očekávat stanovisko Valné hromady Pardubického KFS.

5.VV KFS projednal a vzal na vědomí informace místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše o ekonomické problematice KFS:
a) uzavřeno účetnictví za únor 2012, faktury předány ORK KFS ke kontrole
b) minimální informace k dotacím na rok 2012

6.VV KFS projednal a schválil vypsání výběrového řízení na Krajská střediska mládeže v rámci projektu KM FAČR, termín podání projektů jednotlivých klubů k získání podpory podle osnovy KM FAČR stanovil VV KFS na 25.4.2012.
Projekty klubů v územní gesci Královéhradeckého KFS budou projednány KM KFS do 30.4.2012 a VV KFS tento projekt vyhodnotí na svém zasedání dne 14.5.2012.
VV KFS pověřil člena VV KFS Ladislava Brože uveřejněním podmínek na webových stránkách KFS.

7.VV KFS projednal a vzal na zprávu předsedy o.s.Fotbal v kraji Mgr.Miroslava Hofmana:

a) seznámení se strukturou a obsahem týdeníku Fotbal v kraji v jarní části

b) příprava dodání pohárů pro ocenění nejlepších účastníků soutěží KFS v roce 2012 ve spolupráci s členem VV KFS Ladislavem Brožem

8.VV KFS projednal problematiku rozdělení případného finančního zdroje z členských příspěvků FAČR pro KFS na základě případného rozhodnutí Valné hromady FAČR.

VV KFS schválil využití těchto prostředků pro kluby s mládežnickými týmy a jejich distribuci prostřednictvím OFS Královéhradeckého kraje. VV KFS zároveň projednal podporu soutěží mládeže - Východočeský oblastní přebor U-19, Krajský přebor U-17 a Krajská soutěž U-15.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Marka Pilného provedením inventury mládežnických týmů všech klubů v územní působnosti KFS a OFS Královéhradeckého kraje.


9.VV KFS zhodnotil dosavadní jednání s partnery KFS a pověřil všechny zodpovědné členy VV KFS k finalizaci jednání ve smyslu bodu 10 zápisu z jednání VV KFS dne 6.2.2012.

10.VV KFS projednal neúčast trenérů mládeže klubů a smluvních klubů Úpice/Rtyně v Podkrkonoší, Velké Poříčí, SK Převýšov, Sokol Stěžery na aktivu trenérů mládeže a stanovil realizaci sankčních opatření ve vztahu k této absenci.
Příjmy z těchto sankčních opatření budou předmětem zdrojů Fondu podpory akcí mládeže KFS. 

11.VV KFS projednal a schválil pořádání finále JUTA GRASS Poháru U-19 v termínu sobota 23.6.2012 za účasti čtyř nejlepších klubů soutěže.
VV KFS pověřil člena VV KFS Ladislava Brože vypsáním výběrového řízení na pořadatelství JUTA GRASS Poháru U-19.
VV KFS dále schválil los a technické propozice osmifinále JUTA GRASS Poháru U-19 a stanovil termín čtvrtfinále JUTA GRASS Poháru U-19 na úterý 1.5.2012 od 17,00.

12.VV KFS projednal a schválil výši příspěvků KKFS na pořadatelství finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje mužů (Pohár KFS) a na pořadatelství finále JUTA GRASS Poháru U-19 ve výši 10 000 Kč.

13.VV KFS projednal návrh termínové listiny KKFS pro podzimní část SR 2012/2013. VV KFS schválil přesunutí původně navržených hracích kol z termínu 17.11. a 18.11.2012 na 29.8.2012 od 17,30 (muži, U-19), případně na 15,15 (předzápasy U-19). VV KFS schválil začátky úvodních kol Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje (Pohár KFS) na 17,30 a dále schválil termín 2.kola Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje (Pohár KFS) od 17,30.
VV KFS takto upravenou termínovou listinu KKFS pro podzimní část SR 2012/2013 schválil.

 

14.VV KFS projednal návrh přihlášky do soutěží KKFS pro SR 2012/2013.
VV KFS schválil jednotnou výši soutěžní zálohy pro všechny soutěže mužů ve výši 1 500 Kč a úhradu startovného a soutěžních záloh v termínu do 15.7.2012.

15.VV KFS pověřil místopředsedu VV KFS a předsedu OFS Trutnov Marka Pilného projednáním nezaplacené pokuty klubu Jiskra Kuks ve vztahu ke KKFS.

16.VV KFS vysoce ocenil projednání a uzavření smluvního vztahu Královéhradeckého KFS se společností Gapa Group a.s. na podporu KKFS ve výši 100 000 Kč, který byl realizován členkou VV KFS Ing.Michaelou Zimovou.

 

17.VV KFS vzal na vědomí realizaci jednání předsedy KFS a místopředsedů KFS s předsedou FAČR Miroslavem Peltou dne 10.4.2012.

18.VV KFS projednal a stanovil účast předsedy KFS a dalších členů VV KFS na slavnostním otevření sportovního areálu Bavlna FC Hradec Králové dne 10.4.2012 od 13,00.

19.VV KFS se podrobně zabýval průběhem a následnými dopady týkajícími se utkání krajského přeboru mužů Sokol Lhota p.L.-Sokol Kratonohy hraného v prvním jarním kole soutěže.

VV KFS důrazně odsoudil poškození hrací plochy ve Lhotě pod Libčany neznámými osobami a zdůrazňuje naprostou nepřípustnost obdobného jednání bez ohledu na jakékoliv motivy a pohnutky.

VV KFS dále vzal na vědomí:
a) stanovisko KR KFS k protestu Sokola Kratonohy

b) snížení hodnocení HR a AR 1 včetně omezení delegací v dalších soutěžních kolech

VV KFS vyslovil politování nad některými tvrzeními uveřejněných v médiích včetně vyjádření jedinců a opakovaně zdůraznil možnost veřejné analýzy delegace rozhodčích na utkání Sokola Lhota p.L. v průběhu soutěžního ročníku 2011/2012, která byla uveřejněna na webových stránkách KFS.

VV KFS doporučil DCK KFS realizovat urychlené šetření a následné řešení ve věci jednání hráče č.13 (Sokol Kratonohy) po skončení utkání krajského přeboru mužů Sokol Lhota p.L.-Sokol Kratonohy. 
VV KFS uložil gestorovi DCK KFS Miloši Židíkovi zajistit pozvání pánů France a Filipa na jednání DCK KFS dne 29.3.2012.
VV KFS rozhodl o účasti pověřených členů VV KFS na utkáních krajského přeboru mužů hraných klubem Sokol Lhota p.L. a Sokola Kratonohy v jarní části SR 2011/2012, delegaci členů VV KFS bude realizovat předseda KFS.

 

20.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických

gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM (gestor KM Ladislav Brož)

- seznámení VV KFS se zápisem z jednání KM KFS dne 20.3.2012

- kladné hodnocení průběhu aktivu klubů hrajících Krajské přebory U-13, U-11 a U-9, připraven los a logistika soutěží
- Mezikrajská soutěž výběrů U-13 a U-14, termíny utkání výběrů KKFS 3.4. (místo Olomoucký KFS), 10.4. (Třebechovice p.O.), 25.4. (místo Pardubický KFS)

- výběrová řízení na pořádání Grassroots Day KKFS budou ukončena 30.4.2012

- krajské finále Mc Donalds – cupu se bude konat 10.5.2012 v Jičíně, garance Mgr.Čurda, zajištění účasti hráčů FC Hradec Králové

- příprava tréninkového kempu U-15 a účasti výběru KKFS na Kouba-cupu 2012
- rozeslány propozice přeborů KKFS U-11, U-12 a U-13
- příprava účasti vítěze na utkání Česká republika-Maďarsko
- schválení požadavku na zálohu ke krytí výdajů mládežnických akcí KKFS

b) KR (gestor Václav Andrejs, člen VV KFS Pavel Moník)

- kladné hodnocení semináře rozhodčích ve Vrchlabí včetně účasti předsedy KR FAČR Dagmar Damkové
- kladné hodnocení semináře ŠMR v Trutnově

- schválen příspěvek na seminář OZP dne 30.3.2012 na ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové

c) STK a sekretariát (předseda Čeněk Celler)

- průběh úvodních kol soutěží KKFS v jarní části SR 2011/2012, nesehráno utkání Vysoká n.L./Třebeš-Vamberk přes vstřícný přístup domácího oddílu k sehrání utkání, zápas bude sehrán v náhradním termínu

- neúčast rozhodčího na utkání mládeže Červený Kostelec – Třebechovice/Černilov

 

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2012.

16.4.2012                   16,00               Nové Město n.M.

14.5.2012                   16,00               Opočno
4.6.2012                     16,00               Chlumec n.C.
25.6.2012                   16,00               Vysoká n.L.

 

Václav Andrejs

předseda VV Královéhradeckého KFS

 

Původní článek: http://khfotbal.cz/vv-khkfs/komunike-z-jednani-vv-kfs-26-3-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže