Zápis z jednání KR (22. 3. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Pátek, 23. Březen 2012 16:21

Zápis ze zasedání komise rozhodčích KFS.

 

 

 

Zápis č. 4 / 2012 ze schůze KR Královéhradeckého KFS dne 22. března 2012

Přítomni: Novotný, Mazura, Brixí, Jindáček, Šob.

Gestor : Andrejs.

Omluven: Galba.

Program schůze:

  1. Došlá pošta
  2. Obsazovací úsek
  3. Chyby v ZoU
  4. Nedostatky rozhodčích v zápisech delegátů
  5. Videozáznamy, SMS výsledky, komplexní hodnocení
  6. ŠMR v Trutnově
  7. Školení OZP
  8. Fyzické prověrky rozhodčích
  9. Úkoly, různé
  10. Upozornění pro rozhodčí

Schůzi KR vedl předseda KR Zbyněk Novotný.

 

1. Došlá pošta (Brixí)

- stížnost Sokola Kratonohy na výkon rozhodčího v utkání A1A1704 Lhota pod Libčany – Kratonohy se zaplaceným peněžitým vkladem

- Vaníček rozpor v odchodu hráče mezi R a DS. KR konstatuje nedostatky v komunikaci mezi R a DS. KR upozorňuje všechny rozhodčí, že jejich stížnosti bude KR řešit do 14 dnů po zveřejnění zprávy KR, nikoliv téměř po půl roce.

- žádost předsedy KR Jm KFS p. Rabušice o přechod R Fišera vzhledem ke studijním povinnostem pod Jm KFS – po splnění povinností jmenovaného rozhodčího bude vydán evidenční list

- KR bere na vědomí změnu mailu člena PK FAČR Jachimstála pro vydávání průkazů rozhodčích

- informace p. Brauna (předsedy STK PKFS)

a) o nezaslání zápisu o utkání C1A1701 Nové Město – Slavia HK R Stiebera. KR důrazně žádá uvedeného rozhodčího o jeho neprodlené zaslání a uděluje mu 2 trestné body v souladu se sazebníkem chyb R

b) uvedení špatného počtu střídání v utkání A1A1707 PKFS Choceň – Holice R Horský – bude řešeno trestnými body v souladu se sazebníkem chyb R

- žádost DK o posouzení chování hráče France po skončení utkání A1A1704 – KR konstatuje, že hráč se dopustil nesportovního chování

 

 

2. Obsazovací úsek (Novotný)

- byly schváleny delegace na další kola krajských soutěží

- KR znovu upozorňuje rozhodčí, kteří řídí Východočeský přebor staršího dorostu, že zápisy je nutné zasílat na PKFS, který tuto soutěž řídí

 

 

3. Chyby v ZOU (STK, Jindáček - dospělí, Galba - mládež)

- vzhledem k začátku soutěží budou chyby v zápisech vyhodnoceny na příštím zasedání KR

 

 

4. Nedostatky v zápisech delegátů (Mazura)

- nebyly zjištěny žádné nedostatky

 

 

5. Videozáznamy, SMS, komplexní hodnocení (Brixí)

- vyhodnocení videozáznamu:

Lhota p. L. - Kratonohy

KR na základě stížnosti Sokola Kratonohy zpracovala a vyhodnotila oddílový videozáznam domácího oddílu s těmito závěry dle bodů stížnosti:

1) 4. min. - postup HR v kontextu celého utkání správný

2) a) 19. min. – chybně posouzená situace AR1

b) 15. min. – z doloženého videozáznamu nelze posoudit

3) 32. min. – rozhodnutí AR1 v souladu s PF

4) 58. min. – PK nařízen správně, nesprávně udělena ŽK, došlo ke zmaření vyložené brankové příležitosti a měla být ČK

5) 78. min. – postup HR v souladu s PF

6) 74. min. – PK pro domácí nařízen v souladu s PF, včetně os. trestu

7) a+b) 81. + 84. min. – postup R v souladu s PF – nedošlo k přestupku

8) HR nedodržel avizované nastavení doby hry

HR Filipovi byla přehodnocena známka z dobrý na neuspokojivý a pozastaveny delegace na dvě kola v soutěžích dospělých.

AR1 Martínkovi byla přehodnocena známka z dobrý na uspokojivý.

Podrobnou odpověď na stížnost Sokola Kratonohy vypracuje a mailem odešle předseda KR p. Novotný.

 

SMS:

- všechny SMS výsledky došly včas a v pořádku

 

 

6. ŠMR v Trutnově

- ve dnech 16. – 17. března proběhl první běh ŠMR, kterého se zúčastnilo 24 rozhodčích

- KR děkuje p. Šilingovi za zajištění prostor ke školení a p. Krenčíkovi za spolupráci při organizaci ŠMR

- úkol: náklady na ŠMR (zodpovídá: Šob)

 

 

7. Školení OZP a nových rozhodčích

- školení se koná 30. března od 16.00 v ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové

- úkoly:

a) odeslat mailem pozvánky všem OZP + na OFS + požádat o spolupráci L. Brože (zodpovídá: Brixí)

b) příprava programu (zodpovídají: Šob, Jindáček)

 

 

8. Fyzické prověrky rozhodčích

- fyzické prověrky se budou konat v květnu, přesný termín a čas bude upřesněn na příštím zasedání KR

 

 

9. Úkoly, různé

- předseda VV KFS apeloval na pokračování náborových akcí

- vyúčtování cestovních nákladů členů KR na Akademii v Náchodě, seminář ve Vrchlabí a ŠMR v Trutnově bude vyúčtováno a proplaceno na příštím zasedání KR (zodpovídá: Šob, Brixí)

 

 

10. Upozornění pro rozhodčí

- KR znovu vyzývá rozhodčí, aby v žádném případě netolerovali nesportovní chování hráčů a funkcionářů na lavičce náhradníků a postupovali dle pokynů, které KR vydala:

http://khfotbal.cz/kr-a-kd/postup-rozhodciho-v-pripade-nepristojnosti-na-lavicce.html

- KR znovu upozorňuje, že vyhledávání budoucích delegací rozhodčích je pro rozhodčí pouze informativní. Hlavním a závazným dokumentem je DELEGACE NA TENTO TÝDEN ve čtvrtek v 6.00 hod. před víkendovým kolem a soupis změn delegací a odložených utkání. Další delegace, provedené po tomto termínu, jsou upřesněny telefonicky nebo SMS p. Novotným, popř. jeho zástupcem v době nepřítomnosti.

- rozhodčí, který neodešle ZOU doporučenou poštou nebo ho neodevzdá osobně na sekretariátu KFS první pracovní den po utkání (dle RS čl. 19, odst. 10), je povinen sám a z vlastní iniciativy toto vysvětlit na nejbližším zasedání KR, na které je povinný se dostavit. Rozhodčí bude následně předán disciplinární komisi s návrhem trestu za porušení RS.

- dále KR důsledně doporučuje rozhodčím pořizovat si a archivovat ještě jednu kopii ZOU, která může být využita pro případ ztráty poštovní zásilky, apod. Zároveň je nutné v takovém případě předložit podací lístek potvrzený poštou.

 

- i nadále platí povinnost rozhodčích oznámit bezprostředně po uděleném hodnocení DS určenému členu komise (p. Novotnému) telefonicky známku:

HR a AR - neuspokojivý výkon a horší

 

- email komise rozhodčích: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - všechny maily doručené na tuto adresu se automaticky přepošlou na emailové adresy všech členů komise

 

 

Zbyněk Novotný

předseda KR

Původní článek: http://khfotbal.cz/kr-a-kd/zapis-z-jednani-kr-22-3-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže