Informační zpravodaj KFS 3/2012

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Úterý, 13. Březen 2012 18:05

Informační zpravodaj KFS.

 

 

 

INFORMAČNÍ  ZPRAVODAJ

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS

 

Číslo 03 – 2012

 

Informační Zpravodaj Královéhradeckého KFS je elektronický občasník sloužící k vnitřní komunikaci mezi sekretariátem KFS a jednotlivými OFS a kluby hrající mistrovské soutěže KFS.

 

Obsah čísla 03-2012:

1. Změny v adresáři KFS

2. Výběrové řízení – Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje

3. Usnesení MVH KFS ze dne 9. 3. 2012

4. Kriteria KM FAČR Praha pro přidělování dotací na ml. turnaje

5. Formulář pro přidělování dotace KM FAČR

 

 

 

1. Změny v adresáři KFS

 

Josef Koňák – předseda DK KFS – nový e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Jiskra Jaroměř – funkci sekretáře mládeže ( od přípravky po starší žáky) vykonává

p. Jiří Červenka.

Doručovací adresa: Palackého 172, 551 01 Jaroměř

TMB: 605 253 010

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Změna barvy dresů – FC Olympia Hradec Králové – KP muži:

Triko – zelená, Trenky – zelená, Stulpny – zelená

 

TJ Sokol Lhota p. Libčany – změna čísla sekretáře p. Pultara 720 318 993.

 

FC Kostelec n. O. – změna TMB sekretáře p. Máry – 734 102 651 e-mailovou poštu zasílat na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

FC Vrchlabí – utkání všech družstev v jarní části sezony na původním hřišti ve Vrchlabí (změna nahlášená na JARO 2012 neplatí).

 

 

2. Výběrové řízení – pohár KFS mužů

STK KFS vypisuje výběrové řízení pro pořádání finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje 2012 kategorie mužů.

Termín pořádání akce: středa 6. 6. 2012 v 17.00 hodin  (připravenost akce v 15.30 hodin).

Žádosti o zařazení do výběrového řízení zasílejte na sekretariát KFS do 13. 4. 2012.

Základní podmínky: kvalitní travnatá hrací plocha, odpovídající sociální vybavení, restaurace v areálu hřiště a samostatná společenská místnost.

Informace k poskytnutí finančního příspěvku od KFS podá ing. Vladan Haleš – TMB 606 612 275.

Konečný výběr provede na svém zasedání VV KFS dne 16. 4. 2012.

 

 

3. Usnesení MVH KKFS ze dne 9. 3. 2012

 

a) MVH schvaluje:

 

1. Zprávu předsedy VV KFS

 

2. Zprávu o ekonomice KFS

 

3. Předložený záměr na vytvoření Oblastního Východočeského přeboru mužů od soutěžního ročníku 2013-2014 za předpokladu souhlasu PKFS počtem hlasů za komoru klubů s hlasem rozhodujícím z přítomných 24 bylo 16 hlasů pro, 7 hlasů proti a 1 se zdržel, za komoru klubů s hlasem poradním z přítomných 30 bylo 20 hlasů pro, 5 hlasů proti a 2 se zdrželi a za komoru OFS z přítomných 22 bylo všech 22 hlasů pro.

 

 

4.Variantu třístupňového systému soutěží mužů v rámci KKFS od sezony 2013-2014 počtem hlasů za komoru klubů s hlasem rozhodujícím z přítomných 24 bylo 16 hlasů pro, 1 hlas proti a 7 se zdrželo, za komoru klubů s hlasem poradním z přítomných 30 bylo 22 hlasů pro, 2 hlasů proti a 3 se zdrželi a za komoru OFS z přítomných 22 bylo všech 22 hlasů pro.

 

5. Zprávu o činnosti o.s. FVK

 

6. Dodatečně schvaluje stanovy o.s. FVK

 

 

b) MVH bere na vědomí: informaci ředitele LPO FAČR o průběžném stavu vzniku členství  FAČR, prováděcí směrnici  stanovující členství a návrhu rozdělení členských příspěvků v letech 2012 a 2013

 

 

c) MVH ukládá:

1)        VV KKFS přípravu všech náležitostí spojených se vznikem společné soutěže OVP do 30.6.2012

 

2)        VV KKFS přípravu schválené varianty soutěží KKFS od sezony 2013/2014 do 30.6.2012

 

3)          VV KKFS zabývat se kompenzací cestovného oddílům KS starších žáků

4. Kritéria KM FAČR pro přidělování dotací na turnaje mládeže

 

Úvod


Tato kritéria jsou určena k rozdělování kapitoly rozpočtu Komise mládeže FAČR pouze na turnaje organizované kluby.
KM FAČR zašle na jednotlivé KFS ze schváleného rozpočtu finanční dotaci na podporu turnajů.
Turnaje kategorie B jsou doporučeny podpořit příspěvkem v rozmezí 6.000 – 10.000 Kč, turnaje C příspěvkem 1.000 – 5.000 Kč
O výši dotace na jednotlivé turnaje tak již rozhoduje KM KFS na základě obdržených přihlášek. Veškeré žádosti a vyúčtování turnajů kategorie B a C tímto přechází pod KM KFS.

Kritéria


1. Hlavním pořadatelem musí být právnická osoba charakteru občanského sdružení, která je členem FAČR.
2. Turnaj musí být určen pro věkové kategorie mládeže.
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní i v hale, ale nikoliv např. zimní liga, apod.
4. Hlavní pořadatel musí KM KFS zaslat žádost o dotaci s údaji, které musí vyplnit do přiloženého formuláře, ke stažení v příloze
K formuláři žadatel připojí i přílohy uvedené u jednotlivých kategorií
Nesplnění některého z uvedených požadavků může být důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

Kategorie turnajů


1. kategorie B – turnaje výkonnostní a s mezinárodní účastí
o minimální počet 10 účastníků
o zahraniční účastníci
o propozice turnaje (i z posledního ročníku) - přiložit k formuláři
o hodnocení uplynulého ročníku včetně výsledků turnaje - přiložit k formuláři

Dotace může být přidělena maximálně do výše 70% předpokládaných nákladů.
2. kategorie C – ostatní turnaje
o minimální počet 8 účastníků
o propozice turnaje - přiložit k formuláři
o hodnocení uplynulého ročníku včetně výsledků turnaje - přiložit k formuláři

Dotace může být přidělena až do výše 80% předpokládaných nákladů.

Závěrečná ustanovení


1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého kritéria je plně v kompetenci KM KFS, na přidělení dotace není žádný právní nárok.
2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií.
3. Výše dotace je odvislá od zařazení turnaje do příslušné kategorie.
4. Výše dotace je odvislá od schváleného rozpočtu KM FAČR.
5. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat KM KFS vyúčtování turnaje do jednoho měsíce od skončení turnaje. Nesplnění této skutečnosti může mít za následek nezařazení žádosti o dotaci v následujícím roce, popř. může být požadováno vrácení již poskytnuté dotace.
6. Žádost musí být zaslána na adresu KM příslušného KFS nebo PTM (Profesionální trenér mládeže) KFS, do 31. 3. 2012. K žádosti o dotaci je nutno přiložit, potvrzení o vedení účtu nebo kopii smlouvy mezi klubem a bankovním domem.

 

 

 

5. Žádost o přidělení dotace na turnaje mládeže pro kategorie B a C

 

Název turnaje

Pořadatel a přesná adresa

 

 

Charakter turnaje (memoriál, apod.)

 

Datum a místo konání

 

Věková kategorie

 

Počet účastníků (i předpokládaný)

 

Rozpočet turnaje (příjmová i výdajová část v jednotlivých položkách, podíl vlastních finančních prostředků na nákladech)

 

 

 

Jména dvou statutárních zástupců klubu, jejich funkce a spojení na ně :e-mail;tel.číslo

 

 

 

 

 

Bankovní spojení o.s.

 

 

Poznámky

 

Původní článek: http://khfotbal.cz/sekretariat/informacni-zpravodaj-kfs-3-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže