Zpravodaj sekretariátu č. 2 / 2012

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Čtvrtek, 23. Únor 2012 16:02

Zpravodaj sekretariátu KFS číslo 2.

 

 

INFORMAČNÍ  ZPRAVODAJ

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS

 

Číslo 02 – 2012

 

Informační Zpravodaj Královéhradeckého KFS je elektronický občasník sloužící k vnitřní komunikaci mezi sekretariátem KFS a jednotlivými OFS a kluby hrající mistrovské soutěže KFS.

 

Obsah čísla 02-2012:

1. Mimořádní valná hromada KFS

2. Upozornění STK pro jarní část sezony 2011 – 2012

3. Oznámení FONDU PODPORY AKCÍ MLÁDEŽE

4. Registrační místo KFS

5. Doplněk RS KFS 2011 – 2012

6. Pozvánka na losovací aktiv

7.Jak se stát členem FAČR ?

8. Pojištění pro rok 2011

 

 

V pátek 9. března v 17.00 h. se ve Dvoře Králové n. L. uskuteční Mimořádná valná hromada Královéhradeckého KFS

VV Královéhradeckého KFS  dle zápisu ze zasedání VV KFS č. 2/2012, bod 6 ze dne 6. února 2011  a na základě  čl. 18 Stanov FAČR, svolává Mimořádnou valnou hromadu Královéhradeckého KFS.

MVH bude projednávat:                                                                                                                    a) stanovisko VH KFS k Východočeskému přeboru mužů v SR 2013/2014 za předpokladu souhlasu Pardubického KFS

b) model soutěží KKFS za předpokladu vzniku Východočeského přeboru mužů v SR 2013/2014 (varianty třístupňová /KP, 1.A, 1.B/ nebo dvoustupňová (KP, 1.třídy)

c) informace ve vztahu ke členství ve FAČR a následným souvislostem, informace o problematice účetnictví klubů ve vztahu k státním dotacím a informace ve vztahu k dopadům soutěží FAČR v SR 2012/2013 na soutěže KFS

Datum konání MVH: Pátek 9. března 2011 od 17.00 hodin – prezence od 15.30 hodin.

(usnesení VV KFS – viz. zápis č. 2/2012, bod 6)

Místo konání MVH: Školní aula Střední školy informatiky a služeb, Wolkerova ulice, 544 01 Dvůr Králové n. Labem. (budova na nábřeží – příjezdová komunikace k fotbalovému hřišti).

Upozornění: tato MVH je zároveň spojena s pravidelným aktivem klubů, zařazených    v mistrovských soutěžích KFS, před zahájením jarní části sezony 2011-2012. !

Ú Č A S T N Í C I  MIMOŘÁDNÉ  VALNÉ  HROMADY  KFS

Určeni dle ustanovení čl. 18 odst. 2  Stanov FAČR.

Klíč k účasti komory klubů na mimořádné valné volební hromadě KFS stanovil VV KFS – takto: KP mužů 7 účastníků, 1. A tř. mužů 6 účastníků, 1. B třída mužů sk. A – 6 účastníků, 1. B třída mužů sk. B – 6 účastníků.

A. KOMORA KLUBŮ – 25 účastníků dle čl. 18, odst. 2) a čl. 14 odst. 4)  Stanov FAČR

(dle pořadí po podzimní části soutěží mužů KFS ročníku 2011 – 2012).

KP – mužů: TJ Sokol Lhota p. L., SK Jičín, Dvůr Králové B, SK Týniště n. O.,FC Olympia Hradec Králové, FC Slavia Hradec Králové, TJ Sokol Kratonohy.

1. A třída mužů: SK Bystřian Kunčice, Start ZD Ohnišov, SK Třebechovice p. O., TJ Jiskra Hořice, TJ Jiskra Jaroměř, FK Černilov

1. B třída sk. A: SK Sparta Úpice, TJ Sokol Bílá Třemešná, SK Janské Lázně, TJ Kopidlno,TJ Sokol Libáň, FC Mladé Buky.

1. B třída sk. B: FK Vysoká n. L., TJ Lokomotiva Hradec Králové, TJ Sokol Deštné v O.h.,MFK Nové Město n. M., TJ Lokomotiva Borohrádek, TJ Sokol Provodov.

B. KOMORA OFS – 25 účastníků dle čl. 18, odst. 2) Stanov FAČR

Každý příslušný OFS vyšle na mimořádnou valnou hromadu KFS  5 delegátů schválených příslušným VV OFS.

Platí pro VV: OFS Rychnov n. K., OFS Jičín, OFS Trutnov, OFS Náchod, OFS Hradec Králové.

C. DALŠÍ ÚČASTNÍCI MVH se dále povinně zúčastní 33 klubů zařazených v soutěžích dospělích, kteří nejsou uvedeni v Komoře klubů a dále kluby mající zařazených v soutěžích KFS pouze mládežnická družstva.

M A T E R IÁ L Y  K  MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ KFS

Písemné materiály obdrží účastníci mimořádné valné hromady poštou do 29. února 2011.

Materiály pro aktiv klubů obdrží oddíly-kluby taktéž do 29. února 2012. Vše bude zasláno e-mailovou poštou.

 

2. Upozornění  STK pro jarní část sezony 2011 – 2012

První zasedání STK KFS se koná ve čtvrtek 15. 3. 2012 od 15.00.

 

STK  žádá všechny kluby zařazené v pravidelných mistrovských soutěží KFS, aby do 8. 3. 2012 nahlásili e-mailovou poštou počty nově přihlášených členů do FAČR:

-          počty aktivních hráčů v členění: muži, dorost, žáci (vč. přípravky)

-          počty funkcionářů

 

Nahlášení počtů přihlášených se také týká klubů, kteří mají zařazena v soutěžích KFS pouze mládežnická družstva.

 

Vážení činovníci fotbalových klubů, hráči, rozhodčí, delegáti, fanoušci, den 29. 2. 2012 je poslední termín pro zaslání přihlášek za člena FAČR. Takto o tom rozhodla Valná hromada FAČR. Žádáme Vás všechny o vyplnění přihlášek a jejich okamžité zaslání na FAČR do Prahy. Na základě jednání Regionální komise FAČR na Strahově, bylo za účasti předsedy p. Pelty a převážné většiny předsedů KFS rozhodnuto, že jednotlivé kluby obdrží v letošním roce dotaci z „Programu 5“ MŠMT a při určování její výše bude zohledněn počet členů FAČR v jednotlivých klubech.

 

Změny sekretářů klubů:

TJ Lokomotiva Borohrádek

Lukáš Merkl, Malá Čermná 94, 517 25 Čermná n. O.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

TMB: 724 734 586

 

 

SK Sobotka

Martin Čepička, Předměstská 532, 507 43 Sobotka

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

TMB: 774 549 222

 

Nový e-mail sekretáře SK Sparta Úpice: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

3. Oznámení Fondu podpory akcí mládeže

Žádosti o příspěvky se podávají na adresu sekretariátu KFS na předepsaném formuláři s uvedením základních údajů a základního popisu mládežnického turnaje (akce) písemně vždy do 31. 5. příslušného kalendářního roku s povinnými přílohami:

a)       propozice turnaje (akce)

b)       rámcový rozpočet turnaje (akce)

O zařazení do seznamu a o výši příspěvku rozhodne Správní rada fondu do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

4. Registrační místo KFS

Registrační úkony se vykonávají v termínech:

 

23. 2. 2012 – 6. 4. 2012

Úterý    8.00 – 14.00

Čtvrtek 8.00 – 17.00

Pátek   8.00 – 15.00

 

7. 4. 2012 – 30. 6. 2012

Úterý    8.00 – 13.00

Čtvrtek 8.00 – 16.00

 

Upozorňujeme kluby, rozhodčí a delegáty svazu, že od 1. 1. 2012 budou používány dva druhy registračních průkazů:

a)       s nápisem a logem bývalého ČMFS

b)       s nápisem a logem FAČR

Oba průkazy mají shodnou platnost.

Formuláře „Přihláška k registraci“ a „Ohlášení přestupu!“ se používají do vyčerpání zásob s nápisem ČMFS.

 

 

5. Dodatek Rozpisu soutěží VV Královéhradeckého KFS – organizace  miniturnajů Krajského přeboru mladších žáků a starších přípravek pro jarní část SR 2011/2012

 

 • Rozhodčí nezahájí miniturnaj v případě, že nebudou řádně ukotveny branky a splněny další náležitosti uvedené v tomto dodatku.
 • Povinností zúčastněných mužstev, která miniturnaj zahajují, je být v místě konání miniturnaje minimálně 30 minut před jeho zahájením.
 • Pořadatel miniturnaje zajistí OZP k delegovanému rozhodčímu  výhradně z listiny OZP, která bude předána všem družstvům před počátkem soutěží.

 

 • Rozhodčí se na miniturnaj dostaví nejpozději 45 minut před jeho zahájením. OZP se dostaví nejpozději 30 minut před zahájením miniturnaje a zúčastní se přípravy na miniturnaj spolu s rozhodčím, který je za tuto přípravu  zodpovědný a jeho rozhodnutí  jsou  směrodatná.

 

 • Pořádající oddíl je povinen  nejpozději jednu hodinu před zahájením miniturnaje zpřístupnit areál + šatny a sociální zařízení pro zúčastněné mužstva.

 

 • Kabinu pro rozhodčího a OZP zpřístupní pořádající oddíl 45 minut před zahájením miniturnaje.

 

 • Hřiště musí být připravena 45 minut před zahájením miniturnaje.

 

 • Vedoucí mužstev, která zahajují miniturnaj, jsou povinni odevzdat řádně vyplněnou soupisku + registrační průkazy nejpozději 20 minut před zahájením miniturnaje hlavnímu pořadateli. Vedoucí ostatních mužstev odevzdají soupisku + registrační průkazy hlavnímu pořadateli bezprostředně po příjezdu do místa konání miniturnaje.
 • Řádně vyplněný výsledkový protokol /přehled utkání/ předá hlavní pořadatel rozhodčímu nejpozději 20 minut před úředním začátkem prvního utkání miniturnaje.
 • Rozhodčí delegovaný KR VV Královéhradeckého KFS uspořádá organizační poradu (krátkou, cca v rozsahu 5 minut) nejpozději 15 minut před úředním začátkem miniturnaje. Na této poradě se rozhodčí dohodne s hlavním pořadatelem a vedoucími jednotlivých družstev o požadavcích na řádnou organizaci miniturnaje (například postavení hlavního pořadatele, diváků, členů realizačních týmů, atd.). Rozhodčí vyslechne případné připomínky a následně vydá konečné stanovisko.

V případě pozdějšího předání výsledkového protokolu, než stanoví norma, zahájí rozhodčí poradu až po jeho předání a zkontrolování požadovaných údajů. Na druhou stranu výsledkového protokolu uvede přesné důvody, které vedly k  pozdějšímu předání (např. pozdější příjezd konkrétního družstva k miniturnaji; včasné neotevření kabin pro družstva pořadatelem miniturnaje, atd.) a zároveň uvede skutečný začátek miniturnaje.

 • Hlavní pořadatel miniturnaje zajistí minimálně další dva pořadatele. Všichni tři budou řádně označeni vestami pořadatelské služby. Tyto osoby musí být starší 18 let a jejich základní povinností bude zajistit hladký průběh miniturnaje s ohledem na respektování zóny pro trenéry a další příslušníky družstev, respektování postavení a chování diváků na stadionu. U každé „malé hrací plochy“ bude po celé konání miniturnaje minimálně 1 řádně označený člen pořadatelské služby.
 • Pořadatel miniturnaje zajistí postavení diváků za ohrazením „velké hrací plochy“.
 • Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob) nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv podél hrací plochy /např. za brankou, atd…/ mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci družstev do počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni na soupisce před jejím předáním rozhodčímu. Zároveň musí být všichni opatřeni viditelnou visačkou s uvedením klubu a vykonávané funkce (trenér, 2x asistent trenéra, vedoucí družstva, zdravotník). Visačky budou zástupcům klubů předány na aktivu zástupců klubů před zahájením soutěže.
 • Hlavní pořadatel je zodpovědný za zajištění zdravotní služby po celou dobu trvání miniturnaje. Tuto skutečnost podepíše do výsledkového protokolu před jeho předáním rozhodčímu.

 

 • Případné nedostatky v organizaci miniturnaje, závady v činnosti pořadatelské služby, chování členů realizačních týmů, diváků, nebo zdravotní služby zapíše rozhodčí na druhou stranu výsledkového protokolu a záznam podepíše spolu s hlavním pořadatelem. Nedostatky a závady budou následně řešeny příslušnými komisemi VV Královéhradeckého KFS.

 

 

6. Pozvánka na losovací aktiv

Kluby hrající Krajský přebor mladších přípravek, mladších žáků a starších přípravek

Dovolujeme si vás touto cestou pozvat na tradiční losovací aktiv trenérů a organizačních pracovníků klubů, které se účastní jarní části Krajského přeboru mladších přípravek, mladších žáků a starších přípravek v sezoně 2011/2012.

Aktiv se koná v pátek 16. března 2012, v Hradci Králové,

v posluchárně A3 na Univerzitě Hradec Králové,

začátek aktivu v 17.00 hodin

Součástí této pozvánky je dodatek Rozpisu soutěží Královéhradeckého KFS pro jarní část sezony 2011/2012, rozdělení do skupin, termíny turnajů, rozlosování, soupiska a adresář trenérů /organizačních pracovníků/ mladších žáků, starších a mladších přípravek.

 

Aktiv začne soutěží mladších přípravek, po skončení losování této soutěže /cca 18.00 – 18.30 hodin/ naváže losování soutěže mladších žáků a starších přípravek.

 

Žádáme vás o to, abyste na tento aktiv přijeli dobře připraveni /jak bývalo v poslední době dobrým zvykem/ a zásobeni dostatečným množstvím termínů turnajů /se začátkem v 9,00 hodin !!!  – v návaznosti na vytíženost rozhodčích/, které budete schopni a ochotni nabídnout pro pořádání jednotlivých miniturnajů tak, aby vlastní aktiv měl plodný a bezproblémový průběh. Pokud již máte a znáte termíny, ve kterých můžete a chcete turnaje pořádat, tak mi je co nejrychleji nahlaste, ať případně mohu některé miniturnaje již zanést do rozlosování !

 

Součástí semináře budou také informace z FAČR, které se týkají těchto věkových kategorií /odkazy na DVD, další metodické materiály…/.

 

Po skončení tohoto aktivu obdrží zástupci klubů, které hrají Krajský přebor mladších žáků a starších přípravek visačky pro členy realizačních týmů, kteří mohou být v průběhu konání miniturnaje na lavičce /1x trenér, 2 x asistent trenéra, 1 x vedoucí mužstva, 1 x zdravotník/.

 

Vyplněný adresář trenérů /organizačních pracovníků/ za váš klub pošlete, prosím, obratem zpět, na moji mailovou adresu tak, abych vám na aktivu již mohl rozdat kompletní adresář !

 

 

7. Jak se stát členem FAČR

Níže uvedený metodický postup pro „registraci“ člena vyplývá především ze Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR, kterou VV FAČR schválil dne 10.11. 2011 s účinností k 1.12. 2011.

Chci se stát členem FAČR jako:

Společná ustanovení

Základním předpokladem členství jednotlivce ve FAČR je vyplnění příslušné přihlášky.

 1. Jakmile je přihláška přijata, je vložena do systému hromadného zpracování dat do interního informačního systému Fotbalové asociace České republiky.
 2. Neúplně vyplněná přihláška je neplatná. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění přihlášek.
 3. Všechny přihlášky musí být vyplněny a zaslány do místa centrální registrace do 29. 2. 2012. Součástí platné přihlášky je i platba členského příspěvku ve výši 50,- Kč.
 4. Pouze platná přihláška a úhrada členského příspěvku zakládá nárok na vznik členství.
 5. Od 1.3. 2011 budou v tomto systému automaticky generována identifikační čísla, která budou unikátní pro každého registrovaného.
 6. Identifikační čísla zájemců budou od 1.3. 2012 postupně zveřejňována na této webové stránce. Tato informace jim bude zaslána i na jejich emailovou adresu, pokud ji uvedli v přihlášce.

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2a stanov FAČR – prostřednictvím členského klubu, který je občanským sdružením

 1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů potvrdí svým podpisem, stejně tak správnost údajů stvrdí svým podpisem statutární zástupci klubu. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.
 2. Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 hromadně nebo je osobně doručí na místo centrální registrace. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč za člena. Tento postup se týká i hráčů, kteří jsou na hostování v jiném než mateřském klubu
 3. Příklad: Členský klub – IČ FAČR: xxxxxx má ve své členské základně 60 hráčů, 10 trenérů, 10 funkcionářů a 20 fanoušků, kteří se na základě takto vyplněné přihlášky stávají členy FAČR. Takto vyplněné přihlášky vloží klub do obálky označené nápisem ČLENSTVÍ. Současně bude za těchto 100 nových členů na účet 369 000 369/0800 s variabilním symbolem, kterým je registrační číslo klubu, zaslána částka 5000 Kč. Klub od osob, které se stávají členy FAČR, vybere jednotlivě členský příspěvek ve výši 50 Kč
 4. Členství vzniklé v souladu s ustanovením č. 3/2a stanov FAČR vzniká pouze prostřednictvím jednoho členského klubu. To prakticky znamená, že fyzická osoba může být členem více členských klubů, ale členství ve FAČR ji může vzniknout pouze prostřednictvím jednoho z nich

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR u osob působících v členských klubech – obchodních společnostech

Zde se bude jednat především o hráče, trenéry, členy statutárních orgánů a jednotlivce vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR. Postup s vyplněním přihlášek, zasíláním a úhradou bude obdobný jako u členství prostřednictvím členského klubu.

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR – vznik členství u dalších jednotlivců, zejména trenérů, rozhodčích, delegátů, svazových funkcionářů, agentů hráčů apod. bez vazby na konkrétní klub

Tato kategorie je určena i pro širokou veřejnost – například pro fanoušky, rodinné příslušníky hráčů atd.

 1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů stvrdí svým podpisem. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.
 2. Takto vyplněné přihlášky zasílají jednotlivci doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč.
 3. Příklad: Budoucí člen takto vyplněnou přihlášku zašle na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Spolu se zasláním přihlášky uhradí členský příspěvek na číslo účtu 369 000 369/0800 s variabilním symbolem v podobě svého rodného čísla bez lomítka. V případě, že zájemce o členství je cizí státní příslušník, vyplní do variabilního symbolu namísto rodného čísla číslo pasu.

Soubory ke stažení na stránkách FAČR

K vyplnění přihlášek v elektronické podobě musíte mít na svém počítači nainstalován Adobe Reader (můžete si stáhnout jeho nejnovější verzi).

 

8. Úrazové pojištění pro rok 2012

VV ČSTV informuje, že pro  členy  Českého svazu tělesné výchovy je pro rok 2012 uzavřena smlouva o úrazovém pojištění v nezměněném rozsahu, jako v roce 2011 a předchozích etech. Současně je uzavřena i smlouva o pojištění odpovědnosti za  činnost trenérů a cvičitelůČSTV. Pojištění platí do 31.12.2012.

Z ekonomických důvodů vypověděl v závěru roku 2011  ČSTV stávající smlouvy o úrazovém pojištění i pojištění odpovědnosti trenérů k 31.12.2011, neboť neobdržel garance státního příspěvku na úhradu úrazového pojištění pro rok 2012. Bez státního příspěvku by nebyl schopen plnit vůči pojišťovně finanční závazky. VV ČSTV vedl však intenzivní jednání s cílem pojištění zachovat.  Český olympijský výbor, vědom si potřebnosti pojištění pro organizovaný sport, s ohledem na ekonomickou výhodnost a v podstatě jedinečnost stávajícího kontraktu ČSTV, nalezl způsob, jak stávající pojištění  členů ČSTV zachovat.  Český olympijský výbor podepsal s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s., smlouvu o úrazovém pojištění  členů ČSTV, a smlouvu na pojištění odpovědnosti cvičitelů a trenérů ČSTV. Pojistná smlouva s  číslem 5101326452 je uzavřena na dobu jednoho roku, s účinností od 1.1.2012 do 31.12.2012. Plné znění smlouvy: http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/pojisteni_uraz2012.pdf

 

Smlouvami jsou pojištěni  členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, SK a TJ sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných SK/TJ, sportovními svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV.

 

Pojistné události se hlásí k likvidačnímu  řízení stále stejně, písemně, na tiskopisu pojišťovny „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu na adrese:  http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf. Způsob vyplnění tiskopisu „Oznámení úrazu“ je důležitý. Na přední straně tiskopisu, rubriku „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ vyplní SK/TJ, která je pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Do rubriky „Číslo pojistné smlouvy (pojistky)“ se vyplňuje  číslo smlouvy, která byla účinná v době vzniku úrazu (do 31.12.2011  č.smlouvy 495000830-7, od 1.1.2012 č. smlouvy 5101326452). Příslušná SK/TJ (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné  činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále SK/TJ k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního čísla SK/TJ je nezbytné. Každá členská SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné okresní sdružení ČSTV nebo lze zaslat dotaz na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:

 

 

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 MODŘICE

 

S odesláním vám také poradí kterákoliv pobočka Kooperativy, pojišťovny, a.s., na území ČR. K případným informacím lze využít telefonní linku Kooperativy 841 105105,  a také internetové stránky pojišťovny  www.koop.cz. Všeobecné pojistné podmínky naleznete zde: všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob O-901-10/01(http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/VPP-901-10-01.pdf),  zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění O-923-10/01 (http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/ZPP-923-10-01.pdf), zvláštní pojistné podmínky pro doplňková pojištění pro případ pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici O-932-10/01 (http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/ZPP-932-10-01.pdf).

Původní článek: http://khfotbal.cz/sekretariat/zpravodaj-sekretariatu-c-2-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže