Dodatek rozpisu soutěží MŽ + SP

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Úterý, 21. Únor 2012 10:11

Dodatek rozpisu soutěží pro soutěže mladších žáků a starších přípravek + všechny dokumenty ke stažení.

 

 

 

Dodatek Rozpisu soutěží VV Královéhradeckého KFS – organizace

miniturnajů Krajského přeboru mladších žáků a starších přípravek pro

jarní část SR 2011/2012

 

 • Rozhodčí nezahájí miniturnaj v případě, že nebudou řádně ukotveny branky a splněny další náležitosti uvedené v tomto dodatku.
 • Povinností zúčastněných mužstev, která miniturnaj zahajují, je být v místě konání miniturnaje minimálně 30 minut před jeho zahájením.
 • Pořadatel miniturnaje zajistí OZP k delegovanému rozhodčímu  výhradně z listiny OZP, která bude předána všem družstvům před počátkem soutěží.
 • Rozhodčí se na miniturnaj dostaví nejpozději 45 minut před jeho zahájením. OZP se dostaví nejpozději 30 minut před zahájením miniturnaje a zúčastní se přípravy na miniturnaj spolu s rozhodčím, který je za tuto přípravu  zodpovědný a jeho rozhodnutí  jsou  směrodatná.
 • Pořádající oddíl je povinen  nejpozději jednu hodinu před zahájením miniturnaje zpřístupnit areál + šatny a sociální zařízení pro zúčastněné mužstva.

 

 • Kabinu pro rozhodčího a OZP zpřístupní pořádající oddíl 45 minut před zahájením miniturnaje.

 

 • Hřiště musí být připravena 45 minut před zahájením miniturnaje.

 

 • Vedoucí mužstev, která zahajují miniturnaj, jsou povinni odevzdat řádně vyplněnou soupisku + registrační průkazy nejpozději 20 minut před zahájením miniturnaje hlavnímu pořadateli. Vedoucí ostatních mužstev odevzdají soupisku + registrační průkazy hlavnímu pořadateli bezprostředně po příjezdu do místa konání miniturnaje.

 

 • Řádně vyplněný výsledkový protokol /přehled utkání/ předá hlavní pořadatel rozhodčímu nejpozději 20 minut před úředním začátkem prvního utkání miniturnaje.

 

 

 • Rozhodčí delegovaný KR VV Královéhradeckého KFS uspořádá organizační poradu (krátkou, cca v rozsahu 5 minut) nejpozději 15 minut před úředním začátkem miniturnaje. Na této poradě se rozhodčí dohodne s hlavním pořadatelem a vedoucími jednotlivých družstev o požadavcích na řádnou organizaci miniturnaje (například postavení hlavního pořadatele, diváků, členů realizačních týmů, atd.). Rozhodčí vyslechne případné připomínky a následně vydá konečné stanovisko.

 

 • V případě pozdějšího předání výsledkového protokolu, než stanoví norma, zahájí rozhodčí poradu až po jeho předání a zkontrolování požadovaných údajů. Na druhou stranu výsledkového protokolu uvede přesné důvody, které vedly k  pozdějšímu předání (např. pozdější příjezd konkrétního družstva k miniturnaji; včasné neotevření kabin pro družstva pořadatelem miniturnaje, atd.) a zároveň uvede skutečný začátek miniturnaje.

 

 • Hlavní pořadatel miniturnaje zajistí minimálně další dva pořadatele. Všichni tři budou řádně označeni vestami pořadatelské služby. Tyto osoby musí být starší 18 let a jejich základní povinností bude zajistit hladký průběh miniturnaje s ohledem na respektování zóny pro trenéry a další příslušníky družstev, respektování postavení a chování diváků na stadionu. U každé „malé hrací plochy“ bude po celé konání miniturnaje minimálně 1 řádně označený člen pořadatelské služby.

 

 • Pořadatel miniturnaje zajistí postavení diváků za ohrazením „velké hrací plochy“.

 

 • Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob) nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv podél hrací plochy /např. za brankou, atd…/ mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci družstev do počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni na soupisce před jejím předáním rozhodčímu. Zároveň musí být všichni opatřeni viditelnou visačkou s uvedením klubu a vykonávané funkce (trenér, 2x asistent trenéra, vedoucí družstva, zdravotník). Visačky budou zástupcům klubů předány na aktivu zástupců klubů před zahájením soutěže.

 

 • Hlavní pořadatel je zodpovědný za zajištění zdravotní služby po celou dobu trvání miniturnaje. Tuto skutečnost podepíše do výsledkového protokolu před jeho předáním rozhodčímu.
 • Případné nedostatky v organizaci miniturnaje, závady v činnosti pořadatelské služby, chování členů realizačních týmů, diváků, nebo zdravotní služby zapíše rozhodčí na druhou stranu výsledkového protokolu a záznam podepíše spolu s hlavním pořadatelem. Nedostatky a závady budou následně řešeny příslušnými komisemi VV Královéhradeckého KFS.

 

Václav Andrejs, v. r.                                           Ladislav Brož

předseda VV Královéhradeckého KFS     trenér mládeže Královéhradeckého KFS

 

Původní článek: http://khfotbal.cz/km/dodatek-rozpisu-soutezi-mz-sp.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže