Komuniké z jednání VV KFS (6. 2. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Čtvrtek, 09. Únor 2012 11:11

Další zasedání výkonného výboru proběhlo v pondělí ve Dvoře Králové.

 

 

K O M U N I K É   č. 2/2012

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 6.2.2012 (místo konání penzion Za Vodou Dvůr Králové) od 16,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek, Miloš Židík, Ladislav Brož, Pavel Moník

Omluveni: Michaela Zimová

Sekretariát: Čeněk Celler, Tomáš Brixi

ORK: Miroslav Řehák

Za odborné komise: Martin Zbořil
Za OFS: Jan Šotek

Hosté: Rudolf Řepka


1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 10.1.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, trvá řešení bodu 3 (mimořádná VH KFS 9.3.12), 14 (zahájení ŠMR 2012), 21 (gesce za granty), 33 (pořadatelství přeborů výběrů OFS), 34 (jednání s partnery), nerealizován bod 19 (smlouva se společností AXAM nebude realizována) ze zasedání VV KFS ze dne 10.1.2012
b) splněn bod 13, trvá řešení bodu 12 (aktiv sekretářů klubů KFS 9.3.2012), 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011
c) splněny body 5,12,13,14, trvá řešení bodů  9 (sazebník KFS), 15 (zimní seminář rozhodčích), 16 (JUTAGRASS pohár dorostu) ze zasedání VV KFS ze dne 14.11.2011   
d) trvá řešení bodu 7 (Zelený trávník, členské příspěvky) ze zasedání VV KFS ze dne 24.10.2011

e) trvá řešení bodu 13 (sazebník STK) ze zasedání VV KFS ze dne 3.10.2011
f) trvá řešení bodu 9 (průběžné kontroly trenérských licencí), 16 (Regions-cup), 20 (čtvrtfinále Poháru hejtmana 2011/2012) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011

 

2. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) krátce

zhodnotil průběh 2.Galavečera krajského fotbalu v Janských Lázních dne 27.1.2012, poděkoval o.s.

Fotbal v kraji a všem pořadatelům za průběh akce a ocenil její společenský přínos včetně účasti hejtmana

Královéhradeckého kraje, místopředsedy FAČR a členů Rady Královéhradeckého kraje a VV FAČR.

VV KFS zároveň vyslovil politování nad důvody neúčasti některých oceněných jednotlivců i subjektů a

předpokládá předání těchto cen na Mimořádné Valné hromadě KFS dne 9.3.2012.

 

3. VV KFS zhodnotil průběh inventarizace majetku KFS a vzal s uspokojením zprávu člena VV KFS

Miloše Židíka o jejím bezproblémovém průběhu.

 

4.VV KFS vzal na vědomí návrh na přidělení dotace z projektu Zelený trávník 2012 pro SK Miletín (na zasedání VV KFS dne 10.1.2012 byl vzat na vědomí návrh na přidělení dotace pro Baník Rtyně v Podkrkonoší).
Návrhy KFS budou odeslány do 15.3.2012 FAČR po schválení a přidělení částek jednotlivým uchazečům po zasedání VV KFS dne 1.3.2012.

5.VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje distribucí branek 2x5 metrů pro kluby Jiskra Jaroměř, FK Chlumec n.C. a Sokol Jičíněves.

6.VV KFS rozhodl poměrem hlasů 8:0:0 o svolání mimořádné Valné hromady KKFS na 9.3.2012 do Dvora Králové s programem:
a) stanovisko VH KFS k Oblastnímu Východočeskému přeboru mužů v SR 2013/2014 za předpokladu souhlasu Pardubického KFS
b) model soutěží KKFS za předpokladu vzniku Oblastního Východočeského přeboru mužů v SR 2013/2014 (varianty třístupňová /KP, 1.A, 1.B/ nebo dvoustupňová (KP, 1.třídy)

c) informace ve vztahu ke členství ve FAČR a následným souvislostem, informace o problematice účetnictví klubů ve vztahu k státním dotacím a informace ve vztahu k dopadům soutěží FAČR v SR 2012/2013 na soutěže KFS


7.VV KFS vyslechl a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše týkající se ekonomických záležitostí KKFS:

a)      Hospodářský výsledek KFS za rok 2011

b)      Příprava na podání daňového přiznání za rok 2011

c)      Problematika závazku společnosti Public fotbal s.r.o. vůči KFS (projekt FINCENTRUM), závazky vůči klubům KFS ve výši 70 000 Kč uhrazeny ze zdrojů KFS

 

8.VV KFS schválil finanční zdroje pro Fond podpory akcí mládeže (dále jen FPAM) v roce 2012 ve výši 130 000 Kč.
VV KFS dále stanovil termín pro podání žádosti o čerpání podpor mládežnických turnajů ze zdrojů FPAM do 31.5.2012.


9.VV KFS schválil zpracování projektu Podpory krajských středisek mládeže 2012 (dále jen PKSM 2012) na základě vyhlášené podpory KM FAČR tomuto projektu.
VV KFS uložil KM KFS a členům VV KFS připravit návrhy na strukturu podpor v projektu PKSM 2012 do zasedání VV KFS dne 1.3.2012.

 

10.VV KFS pověřil níže uvedené členy VV KFS jednáním s partnery KFS o přípravě podmínek smluvních vztahů pro soutěžní ročník 2012/2013.
a) VOTROK Měšťanský pivovar  - Václav Andrejs
b) COSTA Hořice – Václav Andrejs
c) BH TEL – Václav Andrejs
d) JUTA GRASS – Vladimír Blažej
e) DATALIFE – Vladimír Blažej (včetně jarní části roku 2012)

11.VV KFS vzal na vědomí oznámení o přípravě projektu sloučení klubů FK Trutnov, SK Horní Staré Město a FKM Úpa Trutnov.
VV KFS vyslovil požadavek na předložení řádného projektu sloučení do 1.3.2012 včetně jeho předložení OFS Trutnov a pověřil sekretariát KFS a člena VV KFS Ladislava Brože metodickým dohledem nad přípravou projektu ve smyslu Organizační směrnice FAČR při využití vzoru slučovacího projektu.

 

12.VV KFS projednal pořadatelství Východočeského Superpoháru 2012 a stanovil termín konání na

sobotu 4.8.2012 od 17,00 s předzápasem dorosteneckého Superpoháru 2012.

VV KFS pověřil předsedu OFS Hradec Králové Ing.Martina Zbořila a místopředsedu OFS Hradec

Králové Ing.Vladana Haleše jednáním o pořadatelství akce s SK Třebechovice p.O..

 

13.VV KFS projednal návrh ÚD KR KFS na stanovení příspěvku klubů KFS na cestovní náhrady

delegátů KFS pro jarní část SR 2011/2012 a schválil níže uvedené příspěvky klubů:

-         VOTROK KP mužů – 3 300 Kč

-         1.A třída mužů – 2 000 Kč

-         1.B třída mužů – 1 500 Kč

 

14. VV KFS projednal přípravu projektu převedení úhrad odměn DS KFS pod Královéhradecký KFS

v soutěžním ročníku 2012/2013.

Projekt převedení úhrad odměn DS KFS pod Královéhradecký KFS v soutěžním ročníku 2012/2013 bude

dále projednáván v dalším schvalovacím procesu.

 

15. VV KFS projednal požadavky míst konání seminářů a aktivů KFS a stanovil pro tyto účely vždy

striktní požadavek oddělené přednáškové místnosti s odpovídajícím audiovizuálním technickým

vybavením a dalším nutným zázemím.

VV KFS vyslovil nesouhlas s konáním seminářů a aktivů KFS v prostorách s přímým vlivem

restauračního provozu.

VV KFS uložil ÚD KR KFS a KM KFS stanovení míst konání semináře delegátů KFS dne 10.3.2012 a

aktivů klubů hrajících soutěže MP, SP a SŽ KFS dne 16.3.2012, které odpovídají výše uvedeným

požadavkům, do 17.2.2012. V případě nepředložení odpovídajícího návrhu rozhodne o místě konání VV

KFS.

 

16. VV KFS projednal a schválil návrhy KR KFS přednesené předsedou VV KFS Václavem Andrejsem:

a)      NL rozhodčích VOTROK KP mužů – 22 rozhodčích – na NL schváleni rozhodčí Ježek, Buchta, Otava

b)      NL rozhodčích 1.A třídy – 20 rozhodčích – na NL schváleni rozhodčí Stieber, Hájek, Miškář, Žerovnický

c)      Příspěvek pro rozhodčí KFS na úhradu nákladů spojených s účastí ve vzdělávacím programu rozhodčích VPR podle hodnocení účasti a aktivity uvedených rozhodčích v tomto vzdělávacím programu.

 

17. VV KFS rozhodl o vypsání soutěže na nové logo Královéhradeckého KFS, návrhy budou přijímány

do 31.3.2012..

 

18.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických

gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK a sekretariát (předseda Čeněk Celler)

- stav hlášenek klubů, dokončení hlášenek účastníků ObP staršího dorostu ve spolupráci s Pardubickým KFS

- činnost registračního místa KFS
- přelosování krajské soutěže SŽ U-15 (vytvoření výkonnostních skupin pro jarní část SR 2011/2012) na základě pracovního setkání s účastníky soutěže na aktivu trenérů mládeže dne 14.1.2012
- přelosování 1.třídy staršího dorostu U-19 C2A, realizován los jarní části SR 2011/2012 pro 12 účastníků soutěže (podzimní odstoupení týmu Hronov/Police B)

b) KM (gestor Ladislav Brož)

- pořadatelství Zimní halové ligy výběrů OFS, zdařilý bezproblémový průběh
- neúčast 4 klubů KFS (Velké Poříčí, Úpice, Stěžery, Převýšov) na aktivu mládežnických trenérů KFS dne 14.1.2012

- zdařilý průběh semináře pořádaného FKM Úpa Trutnov s trenérem ČR U-17 Josefem Csaplárem (50 trenérů z 19 klubů)

- průběh 3. a 4.běhu studia licence UEFA B
- hodnocení Poháru předsedy ŘKM výběrů KFS U-14 (4.místo výběru KHK, titul nejlepšího střelce)
- příprava JUTA GRASS poháru SD U-19

- 16.3.2012 proběhne aktiv trenérů soutěží MP, SP a MŽ pro jarní část SR 2011/2012

c) KR a ÚD (Pavel Moník)

- odeslání seznamů rozhodčích KFS a všech rozhodčích OFS pro potřeby hodnocení Konvence UEFA
- seminář rozhodčích KFS 2-3.3.2012 Vrchlabí, pozvání pro členy VV KFS, účast předsedkyně KR FAČR Dagmar Damkové
- seminář Akademie rozhodčích 17-18.2.2012 Náchod
- odznaky FAČR pro rozhodčí KFS (zdarma 1 ks odznaku pro rozhodčího KFS)

- neomluvená neúčast 7 mladých rozhodčích na školení licencí C+M pořádaných Komisí rozhodčích Pardubického KFS
- zdařilý průběh pracovního jednání vedení KR KFS a předsedů KR OFS Královéhradeckého kraje

- potvrzen seznam lektorů pravidel jednotlivých OFS (shodný se seznamem roku 2011)
- zahájení náborových akcí v rámci KFS pro nové rozhodčí (4 rozhodčí z působnosti OFS Rychnov n.K.)

 

19.VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy ORK KFS Ing.Miroslava Řeháka o jednání ORK KFS a s uspokojením vzal na vědomí bezproblémový průběh kontroly stavu účetnictví KFS.

 

20.VV KFS projednal s generálním sekretářem FAČR Mgr.Rudolfem Řepkou níže uvedená témata:
a) členské příspěvky FAČR, členství ve FAČR, informovanost klubů KFS a OFS Královéhradeckého kraje, stanoviska KFS k této problematice ve vztahu k výrazně akcelerované administrativě klubů s velkou základnou včetně mládežnické a projednal s GS FAČR předpokládanou koncepci využití členských příspěvků v roce 2012 a následných letech 
b) problematika státních dotací pro kluby a možný systém využití dotačních prostředků subjekty, které nevedou podvojné účetnictví
c) soutěže juniorek FAČR
d) problematika plnění od společnosti FINCENTRUM společnosti PUBLIC FOOTBAL s.r.o.
e) vstupenky na EURO 2012 pro KFS a OFS
f) požadavek zastoupení LPO FAČR, případně členů VV FAČR na MVH KFS dne 9.3.2012 ve Dvoře Králové

g) příspěvek KFS na plat sekretáře KFS Fotbalové asociaci České republiky, vysloven souhlas s navrženým systémem

 

VV KFS poděkoval generálnímu sekretáři FAČR za velmi vstřícnou a fundovanou diskuzi týkající se problematiky regionálního fotbalu.

 

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2012.

1.3.2012                     17,00               hala TJ Sokol Třebeš
26.3.2012                   16,00               Lázně Bělohrad
16.4.2012                   16,00               Nové Město n.M.

14.5.2012                   16,00               Opočno
4.6.2012                     16,00               Chlumec n.C.
25.6.2012                   16,00               Vysoká n.L.

 

Václav Andrejs

předseda Královéhradeckého KFS

 

ověřovatel zápisu: Ladislav Brož

Původní článek: http://khfotbal.cz/vv-khkfs/komunike-z-jednani-vv-kfs-16-5-2011-2.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže