Zápis z jednání KR (26. 1. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Pondělí, 30. Leden 2012 18:13

Nová komise rozhodčích se sešla na svém prvním letošním zasedání společně se zástupci OKR.

 

 

Zápis č. 1 / 2012 ze schůze KR Královéhradeckého KFS dne 26. ledna 2012

Přítomni: Novotný, Mazura, Brixí, Galba, Jindáček, Šob.

Gestor: Andrejs.

Hosté : Šotek, Šiling, Jehlička, Slavíček, Vancl (zástupci OKR).

 

 

Program schůze:

1. Složení komise – rozdělení kompetencí   -   Novotný

2. Nábor nových rozhodčích – nová struktura a fungování R  -  Krenčík, Novotný

3. Škola mladých rozhodčích – příprava a program prvního semináře v Trutnově 16.-17.3. 2012  -  Krenčík, Šob

-   zajištění účasti -  Brixí

4. Akademie mladých R – příprava,program,lektoři na seminář v Náchodě 17.-18.2.2012  -  Galba, Šob

-   stav přihlášených – Brixí

5. Příprava semináře OZP a nových R  -  Jindáček, Šob, nový manuál pro R a oddíly     pro turnaje přípravek  -  Jindáček

6. Seminář R ve Vrchlabí  -  program, stav přihlášených  -  Moník, Novotný, Brixí

7. Doplnění R na listiny KP a I.A.třídy, stavy R na jaro 2012 -  Novotný

8. Schválení nového komplexního hodnocení – Novotný

9. Nové odznaky FAČR – stav + požadavek na VV o příspěvek  -  Novotný

10. Vyhodnocení videa z Černilova (R Buchta)

11. Různé  - přihlášky R za člena FAČRu

- příspěvek pro R absolvující VPR

- různé

12. Spolupráce mezi KKR a OKR v rámci KFS

 

Schůzi KR vedl předseda KR Zbyněk Novotný.

 

1. Složení komise od 10. ledna 2012

 

Novotný Zbyněk  -  předseda KR, obsazovací úsek

Mazura Milan      -  disciplinární úsek, propojení s ostatními komisemi

KFS, dohled nad novými R nad 18 let

Jindáček Milan    -  vedoucí programu OZP , dohled nad novými R do 18 let

kontrola ZOU

Šob Aleš              -  lektor pravidel, vypracování a realizace programů pro

ŠMR, Akademii R a semináře pro OZP a nové R ve

spolupráci s koordinátory jednotlivých programů

Galba Dušan        -  vedoucí programu Akademie mladých R

kontrola ZOU

Brixí Tomáš         -  sekretář komise, zpracování videí, zápisy ze zasedání

KR, vedení pokladny KR

spolupracovník KR  -  Krenčík Jiří – vedoucí programu ŠMR

 

 

2. Nábor nových rozhodčích

 

– představen model náboru rozhodčích (Krenčík)

– p. Mazura vytvořil náborový leták a osobní návštěvou několika středních škol v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou získal 4 přihlášky na funkci rozhodčího. Akce bude pokračovat ve všech okresech

 

ÚKOLY:

a) provádět nábory v jednotlivých okresech (členové KR)

b) pokračovat v náboru na webu www.khfotbal.cz

 

3. Škola mladých rozhodčích (dále ŠMR)

 

- pro přihlášené z okresu a nové rozhodčí

- KKR žádá jednotlivé OKR o znovu předložení přihlášených rozhodčích a zaslání seznamu včetně adres, data narození, čísla průkazů rozhodčích a telefonického spojení

- 1. běh se koná 16. - 17. 3. v Trutnově (místo bude upřesněno), 2. běh v červnu (místo bude upřesněno)

- předložena cenová nabídka Hotelu Patria v Trutnově – KKR tuto nabídku odmítla

 

ÚKOLY:

a) p. Šob bude program ŠMR konzultovat s p. Krenčíkem a předloží na příští schůzi KR

b) místo 1. běhu bude vybráno ve spolupráci s p. Šilingem

c) OKR znovu předloží seznamy rozhodčích přihlášených na ŠMR (včetně kontaktů – viz výše) do 10. února 2012

 

 

 

4. Akademie mladých rozhodčích (dále AMR – zodpovídají: Galba, Šob)

 

- AMR se koná v Náchodě 17. – 18. února 2012

– začátek programu v pátek od 15.00

- přesný program zašlou organizátoři akce

- Náchod – FC HK  – sledování utkání a vyhodnocení

- základy, taktika, pohyb po HP

- video

- konzultována možnost čerpání grantů na vzdělávání mladých rozhodčích

- stav přihlášených k 26. lednu 2012 – potvrzeno: 22 (z 32 pozvaných), odmítli: 2, neví: 1

 

ÚKOLY:

a) znovu oslovit ty, co dosud nereagovali na pozvánku (Janata, Miškář, Ježek T., Kout, Tobiáš, Valenta + nerozhodnutý Rada – nemoc) - Brixí

b) přesný program zaslat mailem (Galba, Šob)

c) seznam účastníků zaslat mailem (Brixí)

 

 

 

5. Příprava semináře OZP a nových rozhodčích (Šob, Jindáček)

– v průběhu března – předběžné místo HK, 1 všední den odpoledne (cca 4 hodiny)

- seznam OZP – 30

- dresy pro OZP odebráno - proti podpisu:

 

Záliš - Spartak Opočno,

Trejbal - Tatran Hostinné,

Broulík - FC Kostelec n. O.,

Vrabec - RMSK Cidlina Nový Bydžov,

Strýhal - RMSK Cidlina Nový Bydžov,

Durť - SK Jičín,

Pankrác - S. Jičíněves,

Dlouhý - FK Chlumec n. C.,

Mrhal - FK Chlumcem n. C.,

Černý - S. Třebeš,

Bednář - TJ Dvůr Králové n. L.,

Šenfeldr - TJ Dvůr Králové n. L.,

Jarábek - Olympia Hradec Králové,

Halamka - Baník Vamberk,

Skládal - Baník Vamberk,

Kulhánek - Jiskra Hořice,

Erben - Jiskra Hořice,

Novotný - SK Jičín,

Wagenkecht - FKM Javorka.

 

neodebráno - proti podpisu předat na aktivu sekretářů KFS:

Polák - AFK Hronov,

Emlar - Jiskra Jaroměř,

Komárek - Nová Paka/Stará Paka,

Řeháček - Nová Paka/Stará Paka,

Hynek - FC Vrchlabí,

Balcar - Slovan Broumov,

Frydrych - Slovan Broumov,

Zachariáš - Třebechovice,

Martínek - TJ Červený Kostelec,

Máslo - TJ Červený Kostelec,

Holer - SK Jičín

 

 

ÚKOLY:

a) zajistit předání dresů pro OZP (Celler)

b) termín, místo a program semináře (Jindáček, Šob)

c) pozvánky zajistí Jindáček

 

 

6. Seminář rozhodčích ve Vrchlabí (Moník)

 

- seznámení se stavem příprav přednesl p. Novotný vzhledem k neúčasti p. Moníka

- o testy požádá předseda KR p. Novotný PK FAČR (30 testů)

- stav přihlášených k 26. lednu 2012 – potvrzeno s noclehem: 67, bez noclehu: 4, pouze sobota: 2, pouze pátek:1, neví: 2.

 

ÚKOLY:

a) znovu oslovit mailem ty, co dosud nereagovali na pozvánku (Fišer, Hrabík, Janata, Ježek T., Kazda, Kos, Látrová, Odvárko, Pavlů, Pelová, Průcha J., Samko)

b) program a časový rozvrh semináře (Moník)

 

 

7. Doplnění na listinu KP a 1. A třídy

 

- krajský přebor - 22 rozhodčích (aktuálně: 19)

 

- KR navrhuje doplnit na NL KP R: Buchtu, Otavu, Ježka V. (podléhá schválení VV)

 

- 1. A třída – 19 rozhodčích (aktuálně: 15)

 

- KR navrhuje doplnit na NL 1. A třídy R: Stiebera, Žerovnického, Miškáře a Hájka (podléhá schválení VV)

- KR bude i v průběhu jarní části sezony sledovat R, kteří mají výkonnost k rozhodování vyšších soutěží a dle potřeby je bude na vybraná utkání vyšších soutěží obsazovat na zkoušku

 

ÚKOLY:

a) přednést návrhy na doplnění NL R KP a 1. A třídy o rozhodčí Buchtu, Otavu a Ježka V., resp. Stiebera, Žerovnického, Miškáře a Hájka na jednání VV KFS (Novotný)

b) dále sledovat zejména mladé rozhodčí, kteří by v příští sezoně omladili NL KP a 1. A třídy a obsazovat je ve vyšších soutěžích na zkoušku

 

 

8. Schválení nového komplexního hodnocení

 

- KR navrhuje upravit komplexní hodnocení R o zrušení klasifikace chyb v zápisech (podléhá schválení VV)

 

ÚKOL:

a) přednést ke schválení návrh na nejbližším zasedání VV KFS (Novotný)

 

 

 

9. Nové odznaky FAČR

 

- KR žádá VV KFS o příspěvek na nové odznaky pro rozhodčí (1 kus/rozhodčího). V případě schválení dostane každý rozhodčí 1 odznak zdarma

- další odznaky bude možné zakoupit (zřejmě na semináři ve Vrchlabí)

 

ÚKOL:

a) požádat o příspěvek na nové odznaky na příštím zasedání VV KFS (Novotný)

b) objednávka 100 kusů pro KFS byla předložena přítomnému p. Šotkovi - splněno

 

 

10. Vyhodnocení stížnosti Černilova (dle předloženého videozáznamu oddílu)

 

- KR jednomyslně konstatuje, že předložený videozáznam neprokazuje chybu R Buchty

 

 

 

11. Různé

 

ÚKOL:

 

a) KR žádá o příspěvek na úhradu vkladu pro účastníky VPR – R Vojtěcha, Ježka a Gerega ve výši 2000,-

b) všichni rozhodčí z NL KFS se individuálně přihlásí za členy FAČR dle pokynů na webu http://clenstvi.fotbal.cz. KR vyhodnotí členství dle oficiální databáze FAČR a v případě, že se R z NL KFS rozhodne nestát se členem FAČR, vyřadí ho z NL KFS na základě Stanov FAČR.

 

 

 

12. Spolupráce mezi KKR a OKR v rámci KFS

 

 

- na zasedání KR byli dále přítomni zástupci OKR: pp. Šotek, Slavíček, Vancl, Jehlička a Šiling

 

- konzultována spolupráce při náboru nových rozhodčích (zodpovídají: Jindáček, Mazura)

 

- konzultována zpětná kontrola při náboru přes web

 

- R do 18 let budou evidováni pod KFS – OKR dostanou vyrozumění a budou pro ně pořádána školení a využíváni při obsazování v zápasů KFS i OFS. Od 18 let budou k dispozici OFS.

 

- R nad 18 let – budou kmenoví v OFS a vypomáhat při řízení přípravek i dorosteneckých utkání. Konzultována možnost obsazení na pozici AR2 v utkáních 1. B třídy pro seznámení s vyššími soutěžemi.

 

- nabídka školení nových rozhodčích na semináři OZP v březnu

 

- projednána spolupráce při obsazování

 

- požadavky OKR – OFS RK, NA – využitelnost okresních rozhodčích spíše v neděli, školení na licenci C v PKFS – organizátoři obeslali účastníky, návrh na 2 asistenta z okresu.

 

- do 10. 2. 2012 – pošlou všechny OFS seznam účastníků ŠMR včetně kontaktních údajů (do 30. 6. musí být vyúčtováno)

 

- na základě zjištění bude rozhodčí Kött k dispozici OFS a v případě, že ho OFS navrhne na listinu KFS, bude na ni zařazen po splnění všech povinností R v OFS i KFS

 

- objednáno 100 nových odznaků pro rozhodčí

 

- diskuze

 

- námět: pořádání semináře nových rozhodčích na začátku března

 

- distribuce DVD FIFA, pravidlo XI., Hot Topics – FIFA 2011 – distribuce přes OFS

 

- Soubor předpisů – distribuce za 150,- Kč na semináři

 

- vklad KFS za seminář – 100,- Kč/účastníka

 

 

- další schůze KR proběhne v Náchodě při AMR

 

 

Zbyněk Novotný

předseda KR KFS

Původní článek: http://khfotbal.cz/kr-a-kd/zapis-z-jednani-kr-26-1-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže