Komuniké z jednání VV KFS (14. 5. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Středa, 23. Květen 2012 18:43

Další zasedání výkonného výboru proběhlo minulé pondělí v Opočně.

 

 

 

K O M U N I K É  č. 5/2012

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 14.5.2012 (místo konání Opočno) od 16,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Petr Vítek, Miloš Židík,

Omluveni: Pavel Moník, Ladislav Brož (Kouba-cup 2012)

Sekretariát: Čeněk Celler

ORK: Miroslav Řehák

Za odborné komise: Martin Zbořil, Zbyněk Novotný, Josef Koňák, František Hubička
Za OFS: Jan Šotek

Hosté: 0

 

 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 16.4.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 2,4,6,9,10,17,18,20,23, trvá řešení bodů 8 (fakturace KFS),11 (finále JUTA GRASS poháru U-19), 12 (finále Poháru hejtmana KHK mužů), 14 (čtvrtfinále JUTA GRASS poháru U-19), 21 (jednání Tree of Life), 22 (členské příspěvky FAČR)
b) splněny body 3 (RgK FAČR), 4 (stanovisko MVH PKFS), 7 (FVK), trvá řešení bodů 6 (krajské středisko mládeže) ze zasedání VV KFS ze dne 26.3.2012
c) trvá řešení bodů 2 (dotace Zelený trávník), 3 (Minihřiště), 10 (příprava anket 3.Galavečera), 14 (východočeský Superpohár) ze zasedání VV KFS dne 1.3.2012 
d) trvá řešení bodů 8 (FPAM), 9 (krajská střediska mládeže), 10 (smlouvy s partnery), 14 (projekt úhrad náhrad DS-odloženo), 17 (soutěž logo KFS) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 
e) splněn bod 33 (pořadatelství přeborů výběrů OFS), trvá řešení bodů 21 (gesce za granty KR Mgr.Šob), ze zasedání VV KFS ze dne 10.1.2012
f) trvá řešení bodu 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011
g) splněn bod 20 (čtvrtfinále Poháru hejtmana 2011/2012), trvá řešení bodu 9 (průběžné kontroly trenérských licencí) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011

 

2.VV KFS vzal na vědomí pracovní jednání se společností FOTBAL LIVE dne 22.5.2012 od 18,00 a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse jednáním se společností FOTBAL LIVE.
VV KFS vzal na vědomí stanovené a nabízené podmínky projektu pro kluby KFS (filozofie smlouvy mezi klubem a společností, pronájem zařízení zdarma, podmínky připojení).

 

3.VV KFS vzal na vědomí dosavadní vývoj v projektech ve vztahu RMSK Cidlina Nový Bydžov-SK Převýšov a FK Trutnov a FKM Úpa Trutnov. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Marka Pilného monitoringem obou navržených projektů.

4.VV KFS vzal na vědomí potvrzení finálového turnaje JUTA GRASS poháru U-19 v Předměřicích a finále Poháru hejtmana KHK mužů ve Velké Jesenici.
VV KFS dále vzal na vědomí odeslání děkovného dopisu společnosti JUTA GRASS s oceněním podpory společnosti dorostenecké kopané v Královéhradeckém kraji.

 

5.VV KFS projednal aplikaci institutu společného startu dvou klubů v soutěži Východočeský oblastní přebor U-19 ve smyslu Směrnice Královéhradeckého KFS a v této věci požádal o stanoviska:

a) STK Královéhradeckého KFS (zodpovídá předseda STK Celler)
b) Komisi mládeže Královéhradeckého KFS (zodpovídá předseda KM Ing.Zbořil)

c) STK Pardubického KFS (zodpovídá místopředseda KFS Mgr.Blažej)
VV KFS stanovil pořadí zařazování přihlašování klubů v gesci Královéhradeckého KFS do Východočeského oblastního přeboru U-19:
a) samostatné kluby
b) kluby se společným startem ve smyslu Směrnice Královéhradeckého KFS

 

6.VV KFS vzal na vědomí termín konání Odvolacího tribunálu FAČR ve věci přidělení licence Sportovních center mládeže (dále jen SCM) a sportovních středisek mládeže (dále jen SpSM) dne 21.5.2012 ve 13,00.
VV KFS vzal rovněž na vědomí přidělení statutu a licence SCM a SpSM FAČR v 1.kole pouze FC Hradec Králové.


7.VV KFS projednal ocenění klubů v gesci Královéhradeckého KFS startujících ve Východočeském oblastním přeboru U-19 v soutěžním ročníku 2011/2012 a pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje konzultací na toto téma s předsedou STK PKFS Ing.Karlem Braunem.

8.VV KFS nově stanovil termín pro návrh anket Galavečera Krajského fotbalu 2013 pracovní skupinou Královéhradeckého KFS.

9.VV KFS vysoce ocenil úspěch krajského výběru amatérů v REGIONS-cupu 2012, který po výhrách nad výběry Libereckého KFS a Středočeského KFS postoupil do finále republikové části REGIONS-cupu 2012.
VV KFS poděkoval všem hráčům a trenérům výběru Miloši Dvořákovi a Bohuslavu Pilnému za tento vynikající výsledek a členu VV KFS Ladislavu Brožovi za technické zajištění akce.

VV KFS vzal na vědomí, že finále republikové části REGIONS-cupu 2012 bude sehráno ve středu 6.června 2012 od 18,00 na stadionu v Humpolci proti vítězi moravské části REGIONS-cupu 2012 a dále fakt, že vítěz bude pořádat základní skupinu Mistrovství Evropy amatérů 2013.
VV KFS pověřil vedením výpravy KFS místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše.

10.VV KFS projednal přípravu Valné hromady FAČR dne 2.6.2012 a vzal na vědomí, že kluby Královéhradeckého KFS startující v divizi mužů bude zastupovat TJ Dvůr Králové.

VV KFS dále schválil návrh na VH FAČR dne 2.6.2012 ve věci členských příspěvků FAČR ve výši 50 Kč za člena FAČR, který v daném roce startuje pouze v kategoriích mládeže soutěží FAČR, KFS a OFS, a za další členy FAČR mladší 18 let a dále 200 Kč za ostatní členy FAČR.

VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a sekretariát KFS zpracováním návrhu Královéhradeckého KFS na VH FAČR dne 2.6.2012.
VV KFS dále podpořil návrh Moravskoslezského KFS na změnu Stanov FAČR ve věci stanovení klíče pro účast klubů na Valných hromadách KFS.

11.VV KFS projednal problematiku vedení pokladny Registračního místa KFS a vzal na vědomí informaci sekretáře KFS Čeňka Cellera, že k 14.5.2012 jsou veškeré finanční prostředky přijaté za činnost Registračního místa KFS uloženy na BÚ Královéhradeckého KFS.

VV KFS dále pověřil místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše a ekonomickou pracovnici KFS Milenu Fridrichovou provedením inventury účetního stavu se stavem Registračního místa KFS.

12.VV KFS projednal a vzal na vědomí informace místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše o ekonomické problematice KFS:
a) výsledovka hospodaření za měsíce I-IV.2012

b) realizace vyúčtování za KFS finančních prostředků Konvence UEFA
c) úkol pro OFS – realizace vyúčtování prostředků Konvence UEFA bude provedena prostřednictvím KFS do 15.6.2012


13.VV KFS vzal na vědomí příspěvek Komise mládeže FAČR do Fondu podpory akcí mládeže KFS ve výši 70 000 Kč.
VV KFS navýšil předpokládaný objem finančních prostředků FPAM pro rok 2012 o navýšený příspěvek FAČR na turnaje mládeže kategorie B,C a příspěvek FAČR na krajská střediska mládeže, celkový objem finančních prostředků FPAM je stanoven na 230 000 Kč.
VV KFS dále vzal na vědomí termín 31.5.2012 k přijetí žádostí a projektů mládežnické kopané s možností podpory finančních prostředků Fondu podpory akcí mládeže v roce 2012.

14.VV KFS vzal na vědomí návrh smlouvy s Měšťanským pivovarem VOTROK a přípravu realizace této smlouvy.
VV KFS rovněž projednal a podpořil odeslání žádosti na Královéhradecký kraj ve věci podpory fotbalu v Královéhradeckém kraji.

15.VV KFS projednal stanovisko Pardubického KFS k realizaci Východočeského přeboru mužů v soutěžním ročníku 2013/2014 a schválil toto stanovisko VV KFS:
a) VV KFS vzal s politováním na vědomí negativní stanovisko Pardubického KFS, přičemž plně respektuje důvody tohoto stanoviska Pardubického KFS

b) VV KFS se domnívá, že projekt Východočeského přeboru mužů mohl být velmi pozitivním vkladem do rozvoje fotbalu a jeho neuskutečnění je pro VV KFS zklamáním

VV KFS již v této záležitosti nebude v současné době vyvíjet žádnou aktivitu. 

16.VV KFS projednal návrh místopředsedy KFS Marka Pilného na rozdělení případných prostředků z členských příspěvků FAČR v roce 2012, které by se rozhodnutím Valné hromady FAČR případně ve výši 50% výběru vrátily do rozpočtů KFS.

VV KFS vzal na vědomí předpoklad výše prostředků 250 000 Kč.

VV KFS rozdělení těchto finančních prostředků pro Okresní fotbalové svazy Královéhradeckého kraje účelově určené pro mládežnický fotbal:
-OFS Hradec Králové 85 000 Kč
-OFS Trutnov 45 000 Kč
-OFS Jičín, Rychnov n.K. a Náchod 40 000 Kč

17.VV KFS projednal současný stav soutěží dospělých a konstatoval velmi nízkou návštěvnost utkání krajských soutěží dospělých.
VV KFS projednal návrh místopředsedy KFS Mgr.Vladimíra Blažeje a schválil vytvoření pracovní skupiny Královéhradeckého KFS, která připraví varianty projektů případných změn soutěží dospělých s možností jejich aplikace v soutěžním ročníku 2013/2014 s cílem větší atraktivity jednotlivých utkání.

VV KFS pověřil místopředsedy KFS Mgr.Vladimíra Blažeje a Marka Pilného sestavením pracovní skupiny a zahájením její činnosti.

18.VV KFS vyslechl zprávu členky VV KFS Ing.Michaely Zimové a předsedy MK Mgr.Miroslava Hofmana o činnosti o.s.Fotbal v kraji:

- 500 předplatitelů papírové verze týdeníku Fotbal v kraji a 5 předplatitelů internetové verze

- příprava dodávky cen pro nejlepší kluby v soutěžích KFS a pro další soutěže KFS
- úzká spolupráce s OFS Hradec Králové v oblasti tiskových materiálů a prezentace v týdeníku Fotbal v kraji a zejména v oblasti dodávek cen do soutěží
VV KFS dále pověřil předsedu mediální komise KFS Mgr.Miroslava Hofmana vypracovat strategii spolupráce s Radiem Magic, případně s rádiem Černá Hora.

19.VV KFS projednal přípravu Superpoháru 2012 mezi vítězi krajských pohárů dospělých Pardubického KFS a Královéhradeckého KFS dne 4.8.2012 v Třebechovicích p.O..
VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a sekretariát KFS pozváním předsedy FAČR Miroslava Pelty, místopředsedy FAČR JUDr.Jindřicha Rajchla, ředitele OMNF FAČR Mgr.Otakara Mesteka, člena Rady Královéhradeckého kraje s gescí za školství a sport PhDr.Jiřího Noska a starosty Města Třebechovice p.O..
VV KFS zároveň pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje přípravou předzápasu mezi vítězem JUTA GRASS Poháru U-19 a určeným týmem Pardubického KFS.

20.VV KFS projednal a schválil příspěvek OFS Rychnov n.K. ve výši 5 000 Kč na účast výběru OFS Rychnov n.K. na finálovém turnaji výběrů OFS v Hluku na Moravě.

21.VV KFS stanovil termín úhrady nezaplacených záloh určených na krytí cestovních nákladů DS do 17.5.2012. V případě nesplnění tohoto termínu budou kluby předány k disciplinárnímu řízení.

22.VV KFS vzal na vědomí termíny semifinále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje 2011/2012:

-23.5.2012 v 17,30 Roudnice – Jičín
-23.5.2012 v 17,30 Přepychy – Česká Skalice

VV KFS vzal dále na vědomí termín čtvrtfinále JUTA GRASS Poháru U-19:
-30.5.2012 v 17,30 Nové Město n.M.-Dvůr Králové
-16.5.2012 v 17,30 Vysoká n.L./Třebeš-FC Slavia Hradec Králové
-23.5.2012 v 17,30 SK Solnice – Sokol Třebeš
-23.5.2012 v 17,30 Jiskra Hořice – FK Náchod


23.VV KFS pověřil KM KFS projednáním návrhu KM FAČR - Přestupního řádu pro mládež.

24.VV KFS vyslechl a vzal na vědomí hodnocení práce odborných komisí za kalendářní měsíce I-IV.2012 přednesené

a)      disciplinární komise KFS – předseda Ing.Josef Koňák

b)       komise rozhodčích KFS – předseda Zbyněk Novotný

c)       úsek delegátů KR KFS – předseda František Hubička

VV KFS projednal s předsedy odborných komisí aktuální problémy v činnosti odborných komisí, způsob řešení některých problémových záležitostí, personalistiku rozhodčích a delegátů KFS, problematiku jednání realizačních týmů a řešení těchto situací.

25.VV KFS vyslechl hodnocení činnosti Odvolací a revizní komise KFS:

-         doklady v pořádku, nutnost doložení prezenčních listin

-         kontrola příjmů registračního místa KFS k 3.4.2012

VV KFS dále vzal na vědomí pozvání ORK FAČR na zasedání do Královéhradeckého kraje v termínu srpen-září 2012.

 

26.VV KFS přijal záštitu Královéhradeckého KFS nad turnajem BABYLON-CUP 2012.

27.VV KFS vzal na vědomí pozvání statutárního zástupce KFS na jednání KS ČeSTV.

28.VV KFS pověřil členku VV KFS Ing.Michaelu Zimovou realizací vyúčtování daru společnosti GAPA Královéhradeckému KFS.

 

29.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických

gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK a sekretariát (předseda Čeněk Celler)

- 2 dohrávky VOTROK Krajského přeboru mužů 16.5.2012 a 1 dohrávka 1.B třídy mužů (povětrnostní podmínky)
- kontumace utkání Krajského přeboru U-19 FK Chlumec n.C.-Jiskra Jaroměř
- kontumace, respektive ponechání výsledku na hřišti v utkání Krajského přeboru U-17 Sokol Třebeš – Černilov/Třebechovice, informace o udělení pokuty ve smyslu RS Královéhradeckého KFS
- vyhodnocení videozáznamu z České Skalice
- upozornění na nutnost Zápisu o utkání v soutěžích mladších žáků a přípravek ve vztahu ke zranění hráčů a pojistnému plnění

- výzva k návrhům na doplnění Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2012/2013
- přihlášky klubů do soutěží KFS do 7.6.2012
- změny termínů utkání soutěží Královéhradeckého KFS ve vztahu k termínům utkání České republiky na EURO 2012 budou provedeny bezplatně

b) KM (předseda KM KFS Ing.Martin Zbořil)

- závěrečné turnaje mládeže Grassroots Day mladších přípravek (7 týmů) Dolní Kalná 9.6.2012, Grassroots Day mladších žáků (9 týmů) Chlumec n.C. 24.6.2012, Grassroots Day pro starší přípravky byl pro malý zájem klubů (4 přihlášky) zrušen
- návrh KM KFS na příspěvek KFS v celkové výši 30 000 Kč pro nejlépe hodnocené kluby KFS v kategorii přípravek (10 000 Kč), žáků (10 000 Kč) a dorostu (10 000 Kč)
- kladné hodnocení turnajů výběrů OFS U-11 a U-12 v Hořicích a Lázních Bělohrad
- příprava přeboru výběrů OFS U-13 v Dobrušce, propozice 6.6.2012, garant Miloš Židík
- podnět k pořádání krajského finále McDonalds cupu v Hradci Králové v roce 2013, jako podmínka stanoveno místo areál Bavlna
- hodnocení krajského finále McDonalds cupu v Jičíně v roce 2012, účast hráčů FC Hradec Králové Černého a Koubka, hodnocení krajského finále místopředsedou KFS Mgr.Vladimírem Blažejem

- KM KFS bude vyhodnocovat podnět Tomáše Navrátila (rozestavení 5+1 v kategorii starších přípravek) a Martina Firbachera (hrací čas v soutěži starších přípravek)
- KM KFS se bude konat 31.5.2012

- vstupenky na utkání ČR-Maďarsko konané dne 1.6.2012 pro vítěze krajského turnaje výběrů OFS U-11 a U-12 byly objednány

 

VV KFS poblahopřál předsedovi úseku delegátů KFS panu Františku Hubičkovi k jeho významnému životnímu jubileu v podobě 50 let a popřál mu do dalších let pevné zdraví a neutuchající energii ve veškeré jeho činnosti.

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2012.

4.6.2012                     16,00               Chlumec n.C.
25.6.2012                   16,00               Vysoká n.L.

 

Václav Andrejs

předseda Královéhradeckého KFS

 

Původní článek: http://khfotbal.cz/vv-khkfs/komunike-z-jednani-vv-kfs-14-5-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže