Zápis z jednání KR (7. 5. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Úterý, 08. Květen 2012 14:30

V rámci fyzických prověrek rozhodčích ve Dvoře Králové proběhla i schůze komise rozhodčích.

 

 

 

 

Zápis č. 7 / 2012 ze schůze KR Královéhradeckého KFS dne 7. května 2012

Přítomni: Novotný, Mazura, Jindáček, Šob, Galba.

Omluven: Brixí.

Program schůze:

  1. Došlá pošta
  2. Obsazovací úsek
  3. Chyby v ZoU
  4. Nedostatky rozhodčích v zápisech delegátů
  5. Videozáznamy, SMS výsledky, komplexní hodnocení
  6. Fyzické prověrky rozhodčích
  7. Úkoly, různé
  8. Upozornění pro rozhodčí

Schůzi KR vedl předseda KR Zbyněk Novotný.

 

1. Došlá pošta (Brixí)

- zápis z OKR NA

- žádost o funkci rozhodčího (Horák)

- vyhodnocení ZOU (sekretariát KFS)

- omluvy na fyzické prověrky

 

 

2. Obsazovací úsek (Novotný)

- byly schváleny delegace na další kola krajských soutěží

 

 

3. Chyby v ZOU (STK, Jindáček - dospělí, Galba - mládež)

Vyhodnocení ZoU k 3.5.2012 - dospělí

 

Komise rozhodčích požaduje od všech rozhodčích, aby se seznámili s celým obsahem nejen této zprávy, ale i budoucích zpráv v této části Zápisů z jednání Komise rozhodčích, poučili se a poučení pak využili ke zlepšení úrovně a kvality při zpracovávání ZoU.

Nevyužití poznatků zveřejňovaných pouze formou upozornění bude ohodnocováno v části chyby v ZoU zápornými body.

 

Chyby v ZoU

A1A2101-Gereg-chybný počet pořadatelů-0,1

A1A2104-Průcha Petr-chybí SPZ vozidla R-0,3

A1A2108-Hlavsa-chybný počet pořadatelů-0,1

A1A2201-Hlaváč-neuvedeno jméno a příjmení pokladníka-0,1

A1A2204-Korec-střídali se hráči D ze základní sestavy-0,2

A1A2207-Filip-chybný počet pořadatelů-0,1

A2A1701-Havlík-neproškrtl nevyužité řádky sestav u D i u H-0,2

A2A1704-Hron-chybný počet pořadatelů-0,1

A3A1702-Valenta-chybí počet pořadatelů-0,1

A3A1704-Janata-neoznačena kategorie utkání-0,1

A3A1707-Stejskal-chybný počet pořadatelů-0,1

A3A1804-Šlezingr-chybí počet ŽK i ČK-0,1

A3A1807-Bednář L.-chybný počet pořadatelů-0,1

A3B1702-Kos-chybný počet pořadatelů-0,1

A3B1803-Kubálek-chybný počet pořadatelů-0,1

A3B1805-Vašata-chybný počet pořadatelů-0,1

Pozdní zaslání ZoU – sekretariát KFS

Upozorňujeme rozhodčí na povinnost odesílat ZoU dle PF. Bude zveřejněno v příští zprávě.

Upozornění rozhodčích :

Do Pozn. (TD) pište např. : ŽK 3/2  ČK 1/1. Nepište vůbec PK. Stejně nepopisujete PK, takže je to k ničemu. Chyboval Hlavsa A1A2108, Krotil A2A1702, Janeček A2A1705, Šmolka A2A1801, Hůlka A3A1703, Janata A3A1704, Zloch A3A1706.

 

Počet ŽK a ČK uvádějte v Pozn. TD vždy i při skutečnosti ŽK 0/0, ČK 0/0,

 

Do OT nevypisujte podruhé počet ŽK a ČK. Pište pouze do Pozn. TD. Chyboval Hron A2A1704.

Proškrtávejte nevyužité řádky v části Funkcionáři družstev.

Seznamte se s požadovaným počtem pořadatelů. Někdy je to např. 8 mimo HP, někdy např. jen 4, včetně HP.  .

 

Do OT při vyloučení nepište RČ, stačí údaje podle předtisku. Chybovali Gereg A1A2101, Filip A1A2105, Ježek A1A2107, Valenta A3A1702, Janota A3B1801, Kánská A3B1802, Kubálek A3B1803.

 

Při vyloučení je třeba nejen popsat přestupek, ale i zda byl hráč vyprovokován, chování hráče po udělení ČK a též, zda faulovaný hráč dohrál, či byl zraněn apod.

 

Vypisujte neobsazené řádky 4R a DS „nedelegován“. Chyboval Beránek A2A1807, Janata A3A1704, Bednář Leoš A3A1807.

 

Závady na PC, mající vliv na kvalitu ZoU a případnou nevčasnost jeho vyhotovení vypište na 2. stranu ZoU a nechte potvrdit podpisem hlavního pořadatele. Chyboval Havlík A2A1701, Hofman A2A1706, Svoboda A2A1807.

 

Nastavení doby hry nezdůvodňujte v kolonce Doba hry, nýbrž na 2. straně ZoU.

 

Do kolonky Vítěz utkání při nerozhodném výsledku nezapisujte remíza, nerozhodně, nýbrž jedině NEROZHODNĚ.

Při stvrzování zprávy podpisem, závady, popisu zranění atd. na 2. straně ZoU uvádějte před podpisem funkci dotyčného. Např. kapitán D (H), HP, vedoucí družstva apod. Samotný nečitelný podpis nic nevypoví o autorovi. Chyboval Gereg v A1A2101, Hlavsa A1A2108, Medlík A1A2205, Valenta A3A1702, Vašata A3B1805.

 

Nevypisujte střelce, nikdo je neeviduje a nehodnotí. Chybovali Šlezingr A3A1804, Látrová A3B1705, Kánská A3B1802.

Upozornění oddílů a rozhodčích :

Upravený ZoU není dle vzoru na stránkách KFS. Roudnice–chybí znatelné řádkování sestavy, celý ZoU je nekvalitní, Třebechovice p.O.-chybné údaje v části vyúčtování, Černilov a Deštné v O.h.-stále neznatelné řádkování na 1. straně ZoU.

 

Pozdní zaslání nebo nezaslání SMS jaro 2012

 

SMS – Zápis KR 6/2012:

A3A1703 Hůlka (později o 01:35 hod.) 
C1A2102 Vlachý - nehlášeno 
C1B1605 Martínek (později o 02:20 hod.) 
C1B1606 KFS PA - nehlášeno 
C2B1704 Frič - nehlášeno

Mládež: chyby nedodány (Galba)

 

 

4. Nedostatky v zápisech delegátů (Mazura)

- nebyly zjištěny žádné nedostatky

 

A1A2303 L.Bělohrad - Libčany HR: KFS PA (5.3) DS: Hradecký - omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek)
A2A1805 Jaroměř - Předměřice HR: Trejbal (4.2) DS: Vašata - omezeny delegace na 2 týdny (s vlivem na výsledek)
A3A1904 Milíčeves - Úpice HR: Pelová (5.0) DS: Hubička - omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek)
A3B1902 České Meziříčí - Babí HR: Říha (5.5) DS: Bajer - omezeny delegace na 1 týden (bez vlivu na výsledek)

 

 

5. Videozáznamy, SMS, komplexní hodnocení (Brixí)

- vyhodnocení videozáznamů: byly vyžádány videozáznamy z utkání : Police – Nový HK, Kratonohy – Slavia HK, Lhota p.L. – Rychnov, Olympia HK – Broumov a L. Bělohrad – Libčany  - vyhodnocení v další zprávě KR

 

SMS:

A3B1805 Vašata - nehlášeno
C1A2206 Vítek Pe. (později o 02:36 hod.) - předzápas, tr. body zrušeny
C2A1704 Valenta - nehlášeno
D1A1806 Gereg (později o 01:48 hod.) - dodatečná změna pořadí zápasů, tr. body zrušeny
D1A1904 Koutník - nehlášeno
D1A1906 Šlezingr - nehlášeno
D1A1907 Otava - nehlášeno
E1A1904 Koutník - nehlášeno
E1A1907 Otava - nehlášeno

Upozorňujeme i okresní rozhodčí na plnění této povinnosti a jednotlivé delegační úseky OKR žádáme o delegování rozhodčích, kteří tuto povinnost plní (stačí hlásit na záznamník).

 

 

 

 

6. Fyzické prověrky rozhodčích

- na fyzické prověrky se omluvili: Fryš, Styblík, Vítek Pe., Vítek J., Vlachý, Jehlička, Horák, Bednář Leoš, Bednář Fr.ml., Erlebach, Látrová.

- neomluveni: Vašata, Pelová.

KR kvituje velkou snahu a vůli některých R splnit fyzické prověrky, kromě R Hlavsy všichni splnili

- náhradní fyzické prověrky proběhnou 31.5.2012 v 18,30 na Sokole v Hradci Králové

 

 

7. Úkoly, různé

- termín a místo letního semináře R bude zveřejněn v příští zprávě KR

- ŠMR – druhý běh proběhne 8. - 9.6. v Náchodě – gestor p.Galba , podrobnější program a harmonogram bude zveřejněn samostatně a bude zaslán příslušným frekventantům

- ústní pohovory – R Lavrenčíková – nevhodné chování v kabině R po skončení utkání Jaroměř – Předměřice – důrazná domluva včetně možného postihu při opakování nevhodného chování po skončení utkání v kabině R, včetně rozboru s DS

- R Čožík – špatný postup při ukončení utkání dorostu Smiřice – Doudleby . Vysvětlen správný postup, omezeny delegace na dvě kola.

- na jednotlivá OFS zaslání požadavku na doplnění listiny R KFS o talentované R z OFS – zajistí p.Brixí , termín 15.6.2012

 

 

8. Upozornění pro rozhodčí

- KR znovu vyzývá rozhodčí, aby v žádném případě netolerovali nesportovní chování hráčů a funkcionářů na lavičce náhradníků a postupovali dle pokynů, které KR vydala:

http://khfotbal.cz/kr-a-kd/postup-rozhodciho-v-pripade-nepristojnosti-na-lavicce.html

- KR znovu upozorňuje, že vyhledávání budoucích delegací rozhodčích je pro rozhodčí pouze informativní. Hlavním a závazným dokumentem je DELEGACE NA TENTO TÝDEN ve čtvrtek v 6.00 hod. před víkendovým kolem a soupis změn delegací a odložených utkání. Další delegace, provedené po tomto termínu, jsou upřesněny telefonicky nebo SMS p. Novotným, popř. jeho zástupcem v době nepřítomnosti.

- rozhodčí, který neodešle ZOU doporučenou poštou nebo ho neodevzdá osobně na sekretariátu KFS první pracovní den po utkání (dle RS čl. 19, odst. 10), je povinen sám a z vlastní iniciativy toto vysvětlit na nejbližším zasedání KR, na které je povinný se dostavit. Rozhodčí bude následně předán disciplinární komisi s návrhem trestu za porušení RS.

- dále KR důsledně doporučuje rozhodčím pořizovat si a archivovat ještě jednu kopii ZOU, která může být využita pro případ ztráty poštovní zásilky, apod. Zároveň je nutné v takovém případě předložit podací lístek potvrzený poštou.

 

- i nadále platí povinnost rozhodčích oznámit bezprostředně po uděleném hodnocení DS určenému členu komise (p. Novotnému) telefonicky známku:

HR a AR - neuspokojivý výkon a horší

 

- email komise rozhodčích: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - všechny maily doručené na tuto adresu se automaticky přepošlou na emailové adresy všech členů komise

Zbyněk Novotný

předseda KR

Původní článek: http://khfotbal.cz/kr-a-kd/zapis-z-jednani-kr-7-5-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže