Zpravodaj sekretariátu KFS

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Pondělí, 16. Leden 2012 13:24

První informační zpravodaj sekretariátu KFS v letošním roce.

 

 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS

 

Číslo 01 – 2012

 

Informační Zpravodaj Královéhradeckého KFS je elektronický občasník sloužící k vnitřní komunikaci mezi sekretariátem KFS a jednotlivými OFS a kluby hrající mistrovské soutěže KFS.

 

Obsah čísla 01-2012:

 

 1. Upozornění na termíny STK pro jarní část sezony 2011 – 2012

 2. Oznámení FONDU PODPORY AKCÍ MLÁDEŽE

 3. Registrační místo KFS

 4. Vyhodnocení videozáznamů – KP mužů PODZIM 2010

 5. Prodloužení pojistných smluv v rámci ČSTV

 6. Nová komise rozhodčích KFS

 7. Sdělení finančního ředitele FAČR ing. Kabelky – vedení účetnictví pro kluby

 8. Jak se stát členem FAČR ?

 

 

1. Upozornění na termíny STK pro jarní část sezony 2011 – 2012

 

Hlášenky mistrovských utkání předložit do 16. 2. 2012.

Hlášenky u družstev hrající společný KP dorostu předloží tyto do termínu stanoveného Pardubickým KFS tj. 31. 1. 2012.

Trvalé změny z podzimních termínů předložit do 16. 2. 2012.

 

Soupisky:

KP mužů: předložit do 9. 3. 2012

Ostatní soutěže vč. mládeže předložit do 16. 3. 2012

 

Vetace rozhodčích dle RS KFS čl. 19, odst. 7 zaslat do 17. 2. 2012.

 

První zasedání STK KFS se koná ve čtvrtek 15. 3. 2012 od 15.00.

 

 

2. Oznámení Fondu podpory akcí mládeže

Žádosti o příspěvky se podávají na adresu sekretariátu KFS na předepsaném formuláři s uvedením základních údajů a základního popisu mládežnického turnaje (akce) písemně vždy do 31. 5. příslušného kalendářního roku s povinnými přílohami:

 1. propozice turnaje (akce)

 2. rámcový rozpočet turnaje (akce)

O zařazení do seznamu a o výši příspěvku rozhodne Správní rada fondu do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 

 

3. Registrační místo KFS

Provozní doba JARO 2012:

1. 1. 2012 – 3. 2. 2012

Úterý 8.00 – 13.00

Čtvrtek 8.00 – 14.00

Upozornění: v úterý 24. 1. 2012 bude registrační místo z provozních důvodů uzavřeno – náhrada za tento den je stanovena na pátek 27. 1. 2012 8.00 – 13.00

 

4. 2. 2012 – 6. 4. 2012

Úterý 8.00 – 14.00

Čtvrtek 8.00 – 17.00

Pátek 8.00 – 15.00

 

7. 4. 2012 – 30. 6. 2012

Úterý 8.00 – 13.00

Čtvrtek 8.00 – 16.00

 

Upozorňujeme kluby, rozhodčí a delegáty svazu, že od 1. 1. 2012 budou používány dva druhy registračních průkazů:

 1. s nápisem a logem bývalého ČMFS

 2. s nápisem a logem FAČR

Oba průkazy mají shodnou platnost.

Formuláře „Přihláška k registraci“ a „Ohlášení přestupu!“ se používají do vyčerpání zásob s nápisem ČMFS.

 

 

4. Vyhodnocení videozáznamů – KP mužů PODZIM 2010

a) VV KFS bere na vědomí udělení pokuty ve výši 5 000 Kč za porušení RS KFS čl. 8 odst. „Pořizování videozáznamu“ pro TJ Sokol Lhotu p. Libčany (utkání s SK Týniště n. O.)

b) VV KFS potvrdil klasifikaci nejhorší kvality videozáznamů u klubů FC Nový Hradec Králové, FK Lázně Bělohrad-Pecka a RMSK Cidlina Nový Bydžov B a uvedeným klubům dle RS KFS schvaluje udělení pokuty ve výši 2.000 Kč.

c) VV KFS potvrdil klasifikaci nejlepší kvality videozáznamů u klubů SK Libčany, Sokol Kratonohy a FC Spartak Rychnov n. Kn. a shválil výši příspěvku 2.000 Kč pro uvedené kluby.

 

5. ČSTV prodloužilo pojistné smlouvy!

 

S platností od 1. ledna 2012 bylo zajištěno pro subjekty sdružené v ČSTV pokračování těchto kontraktů - úrazové pojištění členů ČSTV, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV, licenční smlouva s Ochranným svazem autorským a smlouva k oprávnění užití zvukových záznamů s Intergramem. Všechny zmíněné kontrakty jsou v nezměněném rozsahu, smlouvy však budou mít jiná evidenční čísla. O detailech budete, jak oznamuje ČSTV, brzy informováni.

 

 

6. Nová komise rozhodčích KFS

 

VV KFS na svém zasedání dne 10. 1. 2012 jmenoval novou komisi rozhodčích KFS v tomto složení:

Předseda: Zbyněk Novotný

Členové: Mgr. Aleš Šob, Tomáš Brixí, Dušan Galba, Milan Jindáček, Miloš Mazura

Manažer školy mladých rozhodčích: Mgr. Jiří Krenčík.

 

 

7. Sdělení finančního ředitele FAČR Praha – účetnictví dle zákona 563/1991

 

Vážení,

 

tato  problematika byla v uplynulém roce několikrát řešena na seminářích FAČR k dotacím MŠMT 2012. Přilohou tohoto emailu je také dopis adresovaný všem OFS, kde jsou jasně definovány podmínky žádosti klubů či TJ o dotace prostřednictvím příslušného okresního fotbalového svazu.

 

K vašim dotazům uvedeným v dopise ze dne 10.1.2012 sděluji, že kluby jako žadatelé o dotace MŠMT jsou povinny vést účetnictví dle zákona 563/1991 ( dle dřivější terminologie podvojné účetnictví ).

 

 

S pozdravem

 

 

Libor Kabelka

Finanční ředitel FAČR

 

 

 

 

Příloha k dopisu Finančního ředitele FAČR Praha

 

8. Jak se stát členem FAČR

Níže uvedený metodický postup pro „registraci“ člena vyplývá především ze Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR, kterou VV FAČR schválil dne 10.11. 2011 s účinností k 1.12. 2011.

Chci se stát členem FAČR jako:

Společná ustanovení

Základním předpokladem členství jednotlivce ve FAČR je vyplnění příslušné přihlášky.

 1. Jakmile je přihláška přijata, je vložena do systému hromadného zpracování dat do interního informačního systému Fotbalové asociace České republiky.

 2. Neúplně vyplněná přihláška je neplatná. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění přihlášek.

 3. Všechny přihlášky musí být vyplněny a zaslány do místa centrální registrace do 29. 2. 2012. Součástí platné přihlášky je i platba členského příspěvku ve výši 50,- Kč.

 4. Pouze platná přihláška a úhrada členského příspěvku zakládá nárok na vznik členství.

 5. Od 1.3. 2011 budou v tomto systému automaticky generována identifikační čísla, která budou unikátní pro každého registrovaného.

 6. Identifikační čísla zájemců budou od 1.3. 2012 postupně zveřejňována na této webové stránce. Tato informace jim bude zaslána i na jejich emailovou adresu, pokud ji uvedli v přihlášce.

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2a stanov FAČR – prostřednictvím členského klubu, který je občanským sdružením

 1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů potvrdí svým podpisem, stejně tak správnost údajů stvrdí svým podpisem statutární zástupci klubu. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.

 2. Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 hromadně nebo je osobně doručí na místo centrální registrace. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč za člena. Tento postup se týká i hráčů, kteří jsou na hostování v jiném než mateřském klubu

 3. Příklad: Členský klub – IČ FAČR: xxxxxx má ve své členské základně 60 hráčů, 10 trenérů, 10 funkcionářů a 20 fanoušků, kteří se na základě takto vyplněné přihlášky stávají členy FAČR. Takto vyplněné přihlášky vloží klub do obálky označené nápisem ČLENSTVÍ. Současně bude za těchto 100 nových členů na účet 369 000 369/0800 s variabilním symbolem, kterým je registrační číslo klubu, zaslána částka 5000 Kč. Klub od osob, které se stávají členy FAČR, vybere jednotlivě členský příspěvek ve výši 50 Kč

 4. Členství vzniklé v souladu s ustanovením č. 3/2a stanov FAČR vzniká pouze prostřednictvím jednoho členského klubu. To prakticky znamená, že fyzická osoba může být členem více členských klubů, ale členství ve FAČR ji může vzniknout pouze prostřednictvím jednoho z nich

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR u osob působících v členských klubech – obchodních společnostech

Zde se bude jednat především o hráče, trenéry, členy statutárních orgánů a jednotlivce vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR. Postup s vyplněním přihlášek, zasíláním a úhradou bude obdobný jako u členství prostřednictvím členského klubu.

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR – vznik členství u dalších jednotlivců, zejména trenérů, rozhodčích, delegátů, svazových funkcionářů, agentů hráčů apod. bez vazby na konkrétní klub

Tato kategorie je určena i pro širokou veřejnost – například pro fanoušky, rodinné příslušníky hráčů atd.

 1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů stvrdí svým podpisem. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.

 2. Takto vyplněné přihlášky zasílají jednotlivci doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč.

 3. Příklad: Budoucí člen takto vyplněnou přihlášku zašle na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Spolu se zasláním přihlášky uhradí členský příspěvek na číslo účtu 369 000 369/0800 s variabilním symbolem v podobě svého rodného čísla bez lomítka. V případě, že zájemce o členství je cizí státní příslušník, vyplní do variabilního symbolu namísto rodného čísla číslo pasu.

Soubory ke stažení na stránkách FAČR

K vyplnění přihlášek v elektronické podobě musíte mít na svém počítači nainstalován Adobe Reader (můžete si stáhnout jeho nejnovější verzi).

 

 

Číst více: http://khfotbal.cz/sekretariat/zpravodaj-sekretariatu-kfs.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže